Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Ressourcer
 

Vores ydelser 

Briefinger i kulturforståelse
Briefinger om kulturelle forhold i lande og missionsområder, der er relevante for Forsvarets aktuelle internationale virke. Oplæggene varer som udgangspunkt to-tre timer, men der kan også leveres tilpassede løsninger.

Kontaktfærdigheder
Uddannelse og træning i interkulturel kommunikation, typisk i form af et oplæg på 1-2 timer efterfulgt af træning. Uddannelse og træning kan variere afhængig af tid til rådighed.

Parlørkurser og sprogundervisning
Træning i brug af parlør, herunder sproglig indøvelse af de mest gængse fraser i missionsområdet samt introduktion af mulighederne for selv at træne yderligere. Introduktion af parlørmaterialerne inkl. instruks i, hvordan de anvendes, varer typisk halvanden time.

Hertil egentlig sprogundervisning i arabisk, russisk, dari, pashto, engelsk og i begrænset omfang serbisk og fransk. Udstrækningen tilpasses behov og ressourcer.

Øvelsesstøtte, situationsspil og tolketræning
Indsættelse af figuranter og rollespillere under nationale og internationale øvelsesaktiviteter til brug for træning af

  • tolkning i felten,
  • gennemførelse af møder og forhandlinger med øvrighedspersoner m.fl. fra fremmede kulturer samt
  • kommunikativ håndtering af demonstranter m.m.
    Hertil også indspil i mindre rammer samt uddannelse i, hvordan man bruger en tolk.

Tolkning
Tolkning i arabisk, russisk, dari, pashto, engelsk og i begrænset omfang serbisk og fransk. Dette omfatter også tolkning inden for rammen af våbenkontrolopgaver.

Oversættelse
Skriftlig oversættelse af materialer på arabisk, russisk, dari, pashto, engelsk og i begrænset omfang serbisk og fransk. Mere komplicerede tekster, fx juridiske, søges løst af eksterne samarbejdspartnere.

Øvrig støtte fra reservepersonel
Reserveofficererne fra Sprogofficerskorpset kan efter behov indkaldes til støtte for f.eks. eskortering af udenlandske gæster, planlægning af diverse arrangementer m.v.

Sprogtest
Bemærk, at sprogtest rekvireres direkte via Forsvarets Sprogtestcenter.

Sidst opdateret 05-02-2018 - kl. 15:56

Om rekvisition

Rekvisition af vores ydelser kan kun foretages af militært personel og kræver bl.a. angivelse af ordrenummer til inddækning af indkommandering mv.

Du skal endvidere angive nogle basale fakta om opgavens indhold, omfang, tid og sted. Vi ringer eller skriver normalt tilbage til dig inden for 5 arbejdsdage.

Rekvisition sker via Forsvarets Integrerede Informatik Netværk (FIIN).

Skriv til os for at få tilsendt rekvisitionsformularen.

Kontakt os på fak-ktp-isk-opsek@mil.dk