Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Sprogtestcenter
 

Forsvarets sprogtestcenter 

Forsvarets Sprogtestcenter (FSTC) er en del af Forsvarets Sprogskole.

Centeret har til opgave at certificere ansatte i Forsvaret, der skal løse opgaver for eller virke i internationale stabe m.v. FSTC løser sin opgave via test, der udvikles alene eller i samarbejde med nordiske militære samarbejdspartnere samt Nato’s Bureau for International Language Coordination.

FSCT oversætter endvidere tekster til engelsk og fransk samt rådgiver om test i ISK særlige sprog, fx russisk, arabisk og dari.

FSCT løser som udgangspunkt kun opgaver for Forsvaret.
Sidst opdateret 12-05-2020 - kl. 09:52

Fakta

Når du udpeges til en international stab eller stilling, vil Forsvarets Personalestyrelse normalt lade dig gennemgå en test ved FSTC.

FSTC tester og udsteder certifikat i overensstemmelse med Nato’s aftale om sprogtest (STANAG 6001).

Med afsæt i denne fastsættes for hver stilling et niveau for LYTTE-TALE-LÆSE-SKRIVE færdigheder fra 1 til 4 – også kaldet sprogprofilen. En profil 3-2-3-2 betyder altså, at du skal være meget god til at lytte og læse (33), men kan have et lidt lavere niveau i at tale og skrive (22).

Testdatoer i 2020:

  • 1. juli
  • 26. august
  • 16. september
  • 28. oktober
  • 18. november
  • 9. december

Test dig selv

Inden STANAG-testen kan du selv teste dine lytte- og læsefærdigheder online via Forsvarets Elektroniske Skole eller i særlige tilfælde aftale en screening ved FSTC på Svanemøllens Kaserne.

Screening i Engelsk - Online udgave

Sådan tester vi

Udgangspunktet for enhver testning vil være den Standard Language Profile (SLP), som kræves af dig, eller som du selv ønsker at opnå. SLP er en firecifret standard-sprogprofil, som læses på følgende måde: X-X-X-X: Lytte-Tale-Læse-Skrive, idet hver færdighed inddeles i en skala fra 1 til 4.

Læs mere om, hvordan vi tester, og de forskellige niveauer:

Ydelser


Andre sprog end engelsk kan testes online ved brug af:De er gratis og kræver normalt kun et par minutter til oprettelse af brugerprofil. Testen varer ca. 90 minutter. Det er en god ide at aktivere kursernes introduktionsvideo (klik på ”tutorial”).

 

 

Kontakt

Forsvarets Sprogskole
Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Att.: Kåre Kildevang
Tlf.: +45 2555 2266
Email: fak-fss-et01@mil.dk


Ved fremmøde i visse Nato-stabe skal personel medbringe et sprogcertifikat udstedt af det nationale sprogtestcenter. I Danmark er det FSTC.