Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Sprogofficersforeningen
 

Sprogofficersforeningen  

Sprogofficersforeningen (SPROF) er en selvstændig, social forening, dannet og ledet af sprogofficererne.

Foreningen gennemfører årligt en række sociale arrangementer for sprogofficerer af reserven samt de ældste kadetter på sprogofficersuddannelsen og er dermed en væsentlig del af opretholdelsen af kammeratskab og korpsånd blandt sprogofficerer.

Som en anerkendelse af Sprogofficersforeningens betydning for korpsånd og kammeratskab - og dermed også kvaliteten af Forsvarets Sprogskoles (FSS) opgaveløsning - deltager foreningens formand i den årlige modtagelse af nye kadetter samt i samarbejdsmøder mellem FSS og Sprogofficerskorpset.
Sidst opdateret 05-02-2018 - kl. 16:45