Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Søværntes Sergentskole
 

Søværnets Sergentsskole 

Søværnets Sergentskole er beliggende i Bangsbo i Frederikshavn.
Sergentskolen er en del af Søværnets Officersskole og Forsvarsakademiet.

Søværnets Sergentskole udbyder følgende uddannelser:Den grundlæggende sergentuddannelse har til formål at flytte sergenteleven fra menig til befalingsmand. Derfor skal uddannelsen fremme holdninger og adfærd, som er nødvendige for et effektivt mellemledervirke, hvor sergenten understøtter chefens vilje og hensigt (”intent and aim”).


Som befalingsmand skal du sætte opgaven i centrum og få tingene til at fungere inden for de rammer, du har til rådighed. Skridtet fra menig til befalingsmand, er ikke bare stort, det er også et vanskeligt skridt, som ikke alle er parate til at tage. Det stiller store krav til den enkelte.


Det stiller krav til sergenteleven, men også til uddannelsen. Den grundlæggende sergentuddannelse er det første skridt ind i sergentgruppen og en karriere i Søværnet, som en vigtig og bærende del af Søværnets struktur og ikke mindst kultur.


Som sergent i Søværnet er du typisk en del af den sejlende struktur, hvor du indgår i en gruppe af mellemledere i din enhed. Her arbejder du med dit speciale, eksempelvis kampinformation eller elektronik, og leder eller indgår i ledelsen af underlagt personel med samme speciale. Alternativt har du en stilling i støttestrukturen på land, eksempelvis som instruktør ved et uddannelsescenter.

Uddannelsens opbygning, gældende for 2020
Den grundlæggende sergentuddannelse er opbygget af fire moduler og har en samlet varighed på 14 uger. Modulerne afsluttes separat, men udbydes i forlængelse af hinanden og i den rækkefølge, der giver det bedste udbytte for sergenteleven. Modulerne og varigheden er som følger:

 

 • Administration (2 uger)
 • Instruktøren (6 uger)
 • Mellemlederen (5 uger)
 • Pistol (1 uge)

Moduler 2019
 • Sikkerhedsassistent 2: den 8.-10. juli

 

Moduler 2020

 • Administration 1: den 6.-17. januar
 • Administration 2: den 30. marts-8. april
 • Instruktøren 1: den 13. januar-21. februar
 • Instruktøren 2: den 14. april-29. maj
 • Mellemlederen 1: den 24. februar-27. marts
 • Mellemlederen 2: den 2. juni-3. juli
 • Pistol 1: den 3.-7. februar
 • Pistol 2: den 23.-27. marts
 • Pistol 3: den 20.-24.april


Se uddannelsesordningen for GSU her


Adgangskrav, ansøgning, optagelsesprøve og uddannelsesstart
Informationer vedrørende adgangskrav, ansøgning, optagelsesprøve og løn findes på Forsvarets Personalestyrelses karrieresite.


Du kan ansøge hele tiden og vil, såfremt du opfylder ovenstående, blive indkaldt til en afprøvning. Hvis du bliver vurderet egnet, kan du tilmeldes de enkelte moduler. Du kan se, hvilke moduler der gennemføres i oversigten ovenfor. Modulerne kan endvidere findes i arrangementstyring, hvor de ligeledes kan bookes.


Uddannelsesstart er løbende, men du vil få det mest optimale forløb, hvis du tager modulerne i tidligere nævnte rækkefølge.

Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål angående sergentuddannelsen eller den militære akademiuddannelse, er du velkommen til at kontakte holdofficer KL Christopher på e-mail FAK-SSS-U01@fiin.dk eller tlf.nr. +45 72817861.

 

Sidst opdateret 18-06-2019 - kl. 15:52

Våbenskjold

Søværnets Officersskoles våbenskjold

Kontakt

Søværnets Sergentskole
Skovhusvej 6
9900 Frederikshavn

Tlf.nr. til holdofficer
 +45 72817861

E-mail
fak-ktp-sss@mil.dk