Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Hærens Officersskole har domicil på Frederiksberg Slot
 

Hærens Officersskole 

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer,
der succesfuldt kan og vil lede, føre og løse militære opgaver. Hærens Officersskole vil være blandt de førende og højest anerkendte officersskoler i NATO.

 

Officerer fører Hærens enheder, og de er således rollemodeller. Dette stiller høje krav til deres adfærd og kundskaber. Det er vores opgave på Hærens Officersskole at uddanne disse officerer. Opgaven rummer både grundlæggende officersuddannelse og videreuddannelseskurser for officerer i Hæren.

Præcision, loyalitet og vilje til læring er til enhver tid i højsædet på skolen. Alle på Hærens Officersskole – såvel kadetter, elever,. lærere og stab - er kollegaer og behandler hinanden høfligt og med gensidig respekt.


Hæren bygger i høj grad på tradition og korpsånd. Ved siden af at være en moderne uddannelsesinstitution arbejder vi på Hærens Officersskole aktivt for at fastholde og udvikle denne korpsånd og dermed formidle Hærens traditioner til de næste generationer. Derfor gennemføres mange selskabelige og fornøjelige aktiviteter på Hærens Officersskole – både formelle og mere uformelle. 


Den organiserede hærofficersuddannelse blev skabt i 1713 og har siden ført en omskiftelig tilværelse i Danmark. Siden 1869 har uddannelsen været gennemført på Frederiksberg Slot, som i dag har stor betydning for en kommende officers historiske og kulturelle forståelse ved at skabe helt unikke rammer om Hærens Officersskoles historie, traditioner, korpsånd og branding. 

Oberst Kenneth Pedersen, chef for Hærens Officersskole

 

Sidst opdateret 11-08-2016 - kl. 15:32

Våbenskjold

Hærens officersskoles våbenskjold

Kontakt

Hærens Officersskole
Roskildevej 28
2000 Frederiksberg C

Telefon: 
7281 7777
E-mail: ho@mil.dk

Studieportal

Frederiksberg Slot