Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Sprogofficer in action
 

Sprogofficersskolen 

Sprogofficersskolen har siden 1957 uddannet sprogofficerer til Forsvaret. I dag underviser skolen i arabisk, russisk og persisk dari.

Undervisningen foregår i klasser på 10-15 kadetter, der har et særligt talent for sproglæring, men som samtidig også skal kunne gennemføre den sideløbende reserveofficersuddannelse. Denne del af uddannelsen omhandler uddannelse som kulturvejleder, i grundlæggende militær træning, f.eks. skydning og taktik, samt uddannelse i militære operationer og Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Sprogofficeren skal sideløbende kunne opretholde en fysisk form, der gør det muligt at følge en infanterienhed til fods i f.eks. Helmand.

Der afsættes omkring 1.400 timer til sproglæring understøttet af 2-3 sproglærere pr. sprog, samtalelærere, sproglaboratoriebrug, AV-midler og sprogtræningsprogrammer til kadetternes smartphones. Sidst i uddannelsen gennemfører kadetterne sprogtræning i f.eks. Hviderusland, Ægypten eller Tadsjikistan for at træne sproget i praksis.

Reserveofficersuddannelsen dækker også omkring 1.400 timer.

Der er eksamen i alle fag.

Efter uddannelsen indkaldes sprogofficererne til vedligeholdende træning i deres sprog, kultur og tolkning.

Du kan læse mere om uddannelsen i Forsvarsakademiets Studieordning for Sprogofficersuddannelsen.
Sidst opdateret 09-11-2017 - kl. 13:05

Våbenskjold

Studieportal

Kontakt

Sprogofficerskolen
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Telefon:
+45 72 81 76 72

Email: fak@fak.dk