Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

En hærofficers profil 

Lederskab
En hærofficer skal udøve dynamisk, moderne og kvalificeret ledelse med respekt for medarbejdere og råderum for opgaveløsninger. Han/hun skal være bevidst om og ydmyg over at have myndighed til at kunne udøve dødelig magt - uden at ønske det.

Mod
En hærofficer skal kunne træffe svære og hurtige beslutninger med store konsekvenser, tage initiativ samt gå forrest og vise vejen - også når det er farligt. En hærofficer skal selv turde mene noget og stå ved det.

Vilje
En hærofficer skal kunne løse opgaver – under alle forhold samt under stort fysisk og psykisk pres.

Evner
En hærofficer skal besidde taktisk forståelse og kunnen, beherske komplekse problemstillinger og teknologi samt forstå og kunne omgås andre mennesker og fremmede kulturer.

Styrke
En hærofficer skal kunne klare felt- og missionslivets strabadser, samt i kritiske og pressede situationer kunne indsætte sig selv og sine nærmeste soldater og førere i farefulde og livstruende situationer. Han/hun skal samtidig bevare ro, have overskud, udstråle troværdighed og autoritet samt kunne hjælpe og støtte sine omgivelser. 
Sidst opdateret 09-10-2015 - kl. 15:14