Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Hærens Officersskoles historie 

Ved kongelig resolution af 26. august 1713 indstiftedes Landkadetakademiet. Det var ikke, hvad det vi i dag forstår ved en officersskole, men en skole, hvor drenge modtog hele skoleuddannelsen. I 1714 startede omkring 100 kadetter af god herkomst og under 15 år dette uddannelsesforløb. 
 
Friis' gård på Nytorv var domicil for de første elever. I 1720 flyttede akademiet til Operahuset i Bredgade. Det flyttede i 1767 til det Brockdorffske Palæ på Amalienborg, der også husede Søkadetakademiet.

 
I 1783 ændrede forordninger akademiets struktur mere hen imod en skole, hvilket betød, at man atter måtte flytte domicil, denne gang tilbage til Operahuset i Bredgade. Her lå Landkadetakademiet frem til 1861, hvor det på grund af trange tider blev nedlagt - tre år før krigen i 1864. Ved den ny hærlov af 6. juli 1867 oprettes Hærens Officersskole og den flytter resterne af den tidligere reminiscens til Frederiksberg Slot, der står tomt efter enkedronning Marie Sophie Frederikkes død i 1852.

 
Således har Hærens Officersskole i dag fortsat sit domicil på Frederiksberg Slot, men er til forskel fra tidligere under Forsvarsakademiet

Sidst opdateret 19-12-2019 - kl. 09:44

Våbenskjold

Frederiksberg Slot

Læs mere om Frederiksberg Slot og bestil rundvisninger på www.frederiksbergslot.dk