Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Fonde 

Er du kommet til skade i tjenesten eller mangler du tilskud til psykologbehandling eller til indskud til din bolig, så kan du søge midler hos Forsvarets Velfærdsfond eller Den Overordentlige Invalidefonds Legat.

”Hvad er Forsvarets Velfærdsfond og Den Overordentlige Invalidefonds Legat egentligt?”

Forsvarets Velfærdsfond (FVF) og Den Overordentlige Invalidefonds Legat (DOIL) er selvejende fonde, som administreres af Forsvarsakademiets administration, der også har formandsskabet i fondenes bestyrelser. Den øvrige bestyrelse består af en repræsentant for henholdsvis Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, Centralforeningen for Stampersonel, Hærens Konstabel- og Korporalforening og Forsvarskommandoen. Bestyrelsen mødes den første mandag i hver måned for at behandle de indkomne ansøgninger. Fondenes formål er at yde en særlig håndsrækning til ansøgerne, så de kan komme videre i deres liv eller få en glædelig oplevelse.

”Hvem kan søge fondene?”

I princippet kan alle med en eller anden aktuel eller tidligere tilknytning til Forsvaret eller Redningsberedskabet søge. Traditionelt er mange af ansøgningerne kommet ind via Forsvarets socialrådgivere, men der kommer også ansøgninger ind via fagforeninger, veteranhjem, kontaktofficerer, KA-rådgivere, kolleger og ægtefæller. Og så selvfølgelig fra personen selv. Indgangsvejen er ikke så vigtig; det vigtige er, at ansøgningen er velbegrundet.

"Kan du komme med nogen eksempler på uddelte legater?”

Ja, det kan jeg godt, men i anonymiseret form. Det er vigtigt for mig at understrege, at alle ansøgninger er fortrolige, og at bestyrelsen er underlagt tavshedspligt.
 Legater fra DOIL går fortrinsvis til ansøgere, der har pådraget sig en eller anden form for skade i tjenesten, fysisk som psykisk. FVF bruges fortrinsvis som en hjælpende hånd til ansøgere, hvor livssituation ikke nødvendigvis er en følge af tjenesten, men hvor ansøgeren har en direkte eller indirekte tilknytning til Forsvaret. Som eksempler kan jeg nævne tilskud til indskud til bolig, tilskud til psykologbehandlinger eller andre specialister, efterskole til børn, idrætsrullestole og handicapcykler. Så det spænder bredt.

"Er det den rene gavebod?”

Nej, på ingen måde. Fondene har jo ikke ubegrænsede midler. Bestyrelsen tager ansøgerens økonomiske forhold i betragtning. Sædvanligvis skal der være en eller anden form for økonomisk ”krise” og dermed et særligt behov. Derfor skal en ansøger også være forberedt på at skulle supplere sin ansøgning med økonomiske oplysninger. Men nogle gange ser vi virkelig bagsiden af medaljen, og det rør os dybt.

”Har fondene et ansøgningsskema?”

Nej, det har vi ikke. Bestyrelsen lægger vægt på den individuelle ansøgning. Den behøver ikke at være fin og velskrevet, når bare den belyser ansøgers situation godt. Og den må også godt være skrevet i hånden. Som et led i behandlingen af ansøgningen kan vi nogle gange bede ansøgeren om økonomiske oplysninger, og det sker så på et særligt skema.

”Hvor får I fondenes midler fra?”

De to fonde er oprindelig en samling af en lang række mindre fonde; alle meget gamle. Det gamle understreges af en speciel og lidt pudsig indtægtskilde: Vi har en gammel aftale med Københavns kommune om et årligt tilskud på 2.000 kr. mod at byens borgere har lov til at gå på Københavns (Kastellets) voldanlæg. I dag kan man jo trække lidt på smilebåndet af det, men engang har det været en god indtægtskilde. Jeg tror nu heller ikke, at vi har opkrævet beløbet fra kommunen de sidste mange år. I dag udloddes legaterne af afkastet af fondenes formuer. Afkastet er afhængigt af konjunkturerne, så i disse tider med lave renter er afkastet ikke så stort, som det tidligere har været. Men vi klarer ---os. Endelig kommer indtægterne fra donationer og andre legatmidler.

Fondene administreres på Forsvarsakademiet og har kontorchef Henrik Sunekær som formand.
Sidst opdateret 12-10-2015 - kl. 13:31

Ansøg

Ansøgning sendes til:

Forsvarets Velfærdsfond og/eller Den Overordentlige Invalidefonds Legat på e-mail til

fak@fak.dk 

eller med brev til:

Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Alle 1, 2100 København Ø

Skattefrit eller ej

Efter Ligningslovens § 7, nr.30 er de såkaldte ”soldaterlegater” skattefri.

Et soldaterlegat er et legat, der udbetales til militært personel eller civile, der er udsendt eller har været udsendt på tjeneste af den danske stat på militær mission i udlandet, og som under eller som følge af tjenesten får fysiske eller psykiske skader, samt legater der ydes til de pågældendes pårørende, hvis den udsendte er kommet fysisk eller psykisk til skade eller er omkommet i forbindelse med tjenesten. 

Andre legater beskattes af den del af legatet, der overstiger 10.000 kr.