Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Forsvarsakademiet på Svanemøllen Kaserne

Indholdsområde

 

På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier.

Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter.

Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdspartere ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. 


 

Forsvarsakademiets våbenskjold

 

Sapientia et Providentia – Viden og Fremsyn

Organisation

Organisationsdiagram Forsvarsakademiet er organiseret omkring institutter, skoler og centre. Til at lede akademiet er chefen for Forsvarsakademiet som støttes af dekanen og stabschefen med hver deres administrative enheder. Klik på billedet for at læse mere.  

Fonde

Forsvarsakademiet administrerer Forsvarets Velfærdsfond og Den Overordentlige Invalidefond. Der kan søges året rundt - klik her for at se hvordan.