Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Få nye perspektiver med FLEX-moduler

  Indholdsområde

   
   
  FLEX moduler F2018
   

  Få nye perspektiver med FLEX-moduler 

  Du kan nu søge om optagelse på Forsvarsakademiets FLEX-moduler der gennemføres i andet halvår 2018.

  09-05-2018 - kl. 00:00

  FLEX-modulerne er en del af Master i Militære Studier (MMS) og giver dig dermed mulighed for at erhverve relevant faglig viden, færdigheder samt kompetencer, der er en del af MMS uden at du behøver at være optaget på den samlede uddannelse.

  Forsvarsakademiet udbyder FLEX-moduler, som giver de studerende mulighed for at fordybe sig i særlige emneområder inden for de militære kernefag. FLEX-modulerne er en del af den akkrediterede Master i Militære Studier på kvalifikationsramme 7 (Master/Kandidat niveau).

  Undervisningen finder sted fra august 2018 til januar 2019, og du kan vælge mellem flere forskellige moduler. Læs mere om de enkelte moduler ved at klikke på nedenstående:

  Optagelseskriterier
   Har akademisk niveau svarende til bachelor/diplom-niveauet samt relevant erhvervserfaring fra Forsvaret eller anden institution/virksomhed. For ansatte i Forsvaret skal ansøgningen godkendes af nærmeste chef, som også tilkendegiver ansøgerens studieegnethed. Godkendelsen er intern og skal ikke medsendes ansøgningen. I de tilfælde, hvor der er ansøgere med anden uddannelsesmæssig baggrund kan Forsvarsakademiet vurdere disse og træffe individuelle afgørelser, der muligvis kan kompensere for dette.

  Praktisk information
   Det er muligt at få overført gennemførte FLEX-moduler ved optagelse på den samlede Master i Militære Studier.

  FLEX-modulerne gennemføres som blended learning og på forskellige lokaliteter i Forsvaret i forbindelse med tilstedeværelsesperioderne. Du kan se tilstedeværelsesdagene på  uddannelsesskitse som findes på uddannelsesskitsen.

  For militært ansatte gælder, at når tilstedeværelse finder sted på Forsvarsakademiet, afholder deltagerne selv udgifterne til time- og dagpenge, indkvartering og transport til og fra tjenestedet. På internatophold afholder Forsvarsakademiet udgifterne til kost og logi (bestilles af Forsvarsakademiet), deltageren afholder udgifter til transport samt evt. time- og dagpenge, med fradrag af måltider.

  Deltagelse i FLEX-modulerne er arbejdstidsneutral.

  For ansøgere der ikke er ansat i Forsvarsministeriets koncern, skal der betales en kursusafgift på 5.500 DKK, samt udgifter til transport, eventuel hotel, når modulet bliver afholdt på Forsvarskademiet m.m. Forsvarsakademiet afholder udgifter til kost og logi på eventuelt internatophold.

  Det nærmere indhold af de enkelte FLEX-moduler fremgår af modulbeskrivelserne – se ovenfor.

  Der er til alle FLEX-moduler krav om tilstedeværelse i alle tilstedeværelsesperioderne.

  Ansøgningsfrist
  08. juni 2018

  Vejledning til ansøgning
  Når du ansøger, skal du skrive en kort motivation for din ansøgning samt vedhæfte CV.

  Der kan angives én 1. prioritet og én 2. prioritet. Ønsker du at gennemføre flere moduler skal du ansøge én gang for hver 1. prioritet. Det påhviler ansøgeren at sikre sig, at der ikke er tilstedeværelse samtidigt på de ansøgte moduler. Du kan se tilstedeværelsesdage i modulbeskrivelserne samt på uddannelsesskitsen.

  Der kan rettes/tilføjes frem til den 08. juni 2018, hvor deadline for tilmeldinger er. Herefter er der lukket for tilmelding.


  Husk ved angivelse af e-mail, at dette skal være en internet e-mail-adresse.

  Ansøg om optagelse til FLEX-moduler E2018.

  Du kan forvente svar på din ansøgning primo august 2018.

  Hvis der ikke er ansøgere nok til et modul, forbeholder Forsvarsakademiet sig ret til at aflyse modulet.

  Yderligere informationer
  Kontaktinformation til de modulansvarlige fremgår af modulbeskrivelserne, og du er velkommen til at tage kontakt, hvis du har spørgsmål til modulet. Har du spørgsmål af praktisk eller generel karakter, kan du kontakte overassistent Sascha Hedberg på telefon 25 55 22 04, eller sahe@fak.dk.

  Forsvarsakademiet opfordrer alle til at søge!

  Ansøgningsfrist

  08. juni 2018