Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Tiltrædelsesforelæsning om det militære chefvirke

  Indholdsområde

   
   
  Tiltraedelsesforelaesning
   

  Tiltrædelsesforelæsning om det militære chefvirke 

  Invitation til tiltrædelsesforelæsning: ”Organisatoriske tilblivelsesprocesser. Det militære chefvirke og implementering af styringsteknologier i Forsvaret” d. 22. marts kl. 12.00-15.00.

  31-01-2018 - kl. 00:00
  OBS: ÆNDRET DATO OG LOKALE - forelæsning foregår d. 22. marts i auditoriet i bygning 75.

  I anledningen af erhvervelsen af ph.d.-graden inviterer Forsvarsakademiet til en tiltrædelsesforelæsning ved orlogskaptajn ph.d. Vilhelm Holsting og cand. psych. ph.d. Annemarie Damkjer. Forelæsningen vil blive efterfulgt af debat om relevanskriterier for anvendt forskning på indersiden af den militære profession.

  Vilhelm Holsting præsenterer sin afhandling ”Militært chefvirke: Kritik og retfærdiggørelse mellem politik og profession”. I afhandlingen undersøges det, hvordan militære chefer retfærdiggør deres virke i mødet med postkoldkrigens sikkerheds- og forvaltningspolitiske forandringer og en stigende offentlig kritik af den militære ledelse. Hertil undersøger afhandlingen historiske chefbedømmelser og samtidige udviklingsaktiviteter knyttet til forsvarsforligsimplementeringen 2013-2017. Historiske analyser af chefvirkets retfærdiggørelse knyttes derved til analyser af samtidige uenigheder om dets retfærdiggørelse. I spændet mellem historisk dannelse og vedvarende og vidtgående forandringskrav peger afhandlingen på nødvendigheden af et udviklingsrum i den politisk-professionelle ledelsesrelation, et rum for kritisk realitetsafprøvning af kritik og forandringskrav.

  Annemarie Damkjer præsenterer sin afhandling ”Implementering & Performative Potentialer – Et studie i hvordan målstyringens teknologi bliver til gennem projektliggørelse og implementeringspraksisser”. I afhandlingen undersøges det, hvordan målstyringens teknologi formes som genstand for implementering ved Forsvarets myndigheder, samt hvordan målstyringens teknologi konstitueres gennem implementeringspraksisser ved Forsvarets Personeltjeneste og Forsvarsakademiet. Analysen sætter særligt fokus på konstitutive og co-konfigurerende fænomener i teknologiens rejse fra ide til implementeringsgenstand og tilbyder et analytisk alternativ til klassiske implementeringsmodeller.

  Tid: Den 22.marts 2018, kl.12.00-15.00.
  Sted: Forsvarsakademiet (FAK), Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø, Auditoriet byg. 75.

  Program:
  12.00-12.05 Velkomst
  12.05-12.10 Introduktion til ph.d. oplæg v. forsker Katrine Nørgaard
  12.10-12.55 Præsentation af ph.d. projektet ”Militært chefvirke: Kritik og retfærdiggørelse mellem politik og profession” v. Vilhelm Holsting
  12.55-13.10 Spørgsmål
  13.10-13.20 Pause
  13.20-14.05 Præsentation af ph.d. projektet ”Implementering & Performative Potentialer” v. Annemarie Damkjer
  14.05-14.20 Spørgsmål
  14.20-14.30 Introduktion til fælles debat om relevanskriterier for anvendt forskning på indersiden af den militære profession v. forsker Katrine Nørgaard
  14.30-15.00 Fælles debat for alle fremmødte

  Arrangementet er åbent for alle.
  Tilmelding kan ske ved at sende en mail til maka@fak.dk senest d. 16. marts.