Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Søg Master i Militære Studier nu

  Indholdsområde

   
   
  MMS
   

  Søg Master i Militære Studier nu 

  Er du officer eller civilt ansat i Forsvaret og vil du videreuddanne dig til de højeste leder- og chefniveauer i Forsvaret?  Så er der nu åbent for ansøgninger til Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelsen med opstart medio maj 2019.

  08-10-2018 - kl. 14:11
  Master i Militære Studier lægger særligt vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger. Uddannelsen fokuserer på det teoretiske fundament for militære doktriner, operationer, det militære instruments rolle i samfundet og blandt statens virkemidler, militær ledelse i forskellige kontekster samt relevante metoder og teorier for opgaveløsning. Uddannelsen er forskningsbaseret og forholder sig således til problemstillinger og metoder, der er relevante for Forsvaret, det danske samt det internationale samfund.

  Formålet med Operations- og Føringsuddannelsen er at give officerer i Hæren og Hærhjemmeværnet en uddannelse med henblik på at kunne bestride landmilitære stillinger i operative stabe ved nationale og multinationale divisions- og korpshovedkvarterer.
  Den samlede Operations- og Føringsuddannelse består af videreuddannelseskurset Advanced Land Operations, der udbydes uden for rammen af masteruddannelsen, og et efterfølgende Flex-modul Component Campaign Planning i rammen af Master i Militære Studier.

  Læs mere om Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelsen her

  Ansøg om optagelse her

  Der er ansøgningsfrist d. 18. november 2018 og ansøgere kan forvente svar medio marts 2019.