Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ny rapport undersøger modforanstaltninger i cyberdomænet

  fak_logo

  Indholdsområde

   
   
   

  Ny rapport undersøger modforanstaltninger i cyberdomænet 

  I dag bliver der udgivet en rapport om den folkeretlige ramme for at anvende modforanstaltninger i cyberdomænet. Rapporten udgives af Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet i samarbejde med Forsvarsakademiet.

  19-08-2020 - kl. 10:50
  Rapporten ”Modforanstaltninger i cyberdomænet – Den folkeretlige ramme” sætter fokus på ”modforanstaltninger” i forhold til fjendtlige cyberoperationer. Modforanstaltninger udgør et af de centrale modsvar, som Danmark kan bringe i spil inden for rammerne af folkeretten.

  Rapporten gør status over de aktuelle retlige udviklinger og overvejelser på området. Derudover afdækker og analyserer rapporten de muligheder og begrænsninger, der er i forhold til retten til at foretage modforanstaltninger.

  Rapporten er skrevet af Marc Schack, adjunkt ved Forsvarsakademiet, og Astrid Kjeldgaard-Pedersen, professor MSO ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

  Du finder rapporten her.

  Du kan læse forkortet version af rapportens centrale elementer og pointer her.

  Læs mere om rapporten på KU's hjemmeside her.

  Rapporten er en del af projekt International Law & Military Operations
  Rapporten ”Modforanstaltninger i cyberdomænet – Den folkeretlige ramme” er det første skriftlige bidrag, som Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og Forsvarsakademiet leverer under projektet International Law & Military Operations (INTERMIL).

  Formålet med projekt INTERMIL er at gennemføre praksisnær forskning og levere forskningsbaseret myndighedsbetjening til Forsvarsministeriet og de politiske partier bag forsvarsforliget. Det sker som led i implementeringen af forsvarsforliget 2018-2023. Her udtrykte forligskredsen et ønske om ”øget fokus på de folkeretlige udfordringer forbundet med bl.a. deltagelse i internationale operationer, cyber, droner og højteknologiske og elektroniske kampmidler”.