Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvarets støtte til Politiet skal undersøges i forskningsprojekt

  Indholdsområde

   
   
   

  Forsvarets støtte til Politiet skal undersøges i forskningsprojekt 

  Forsvarsakademiet har sammen med Københavns Universitet modtaget en bevilling på hele 2,8 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til forskningsprojektet: ”Særlig hjælp: Forsvarets Støtte til Politiet 1971-2018”.

  13-05-2019 - kl. 13:15
  ”Forsvaret har støttet politiet i indsatser mod organiseret kriminalitet og terrorisme gennem årtier, og med nutidens høje trusselsniveau er det vigtigt at trække så meget læring ud af historien som muligt,” siger adjunkt og Ph.D. Rasmus Dahlberg fra Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori ved Forsvarsakademiet.

  Paradigmeskifte i anvendelse af Forsvaret i nationale operationer
  ”Med de seneste års indsættelser af soldater på bevogtningsopgaver af mere permanent karakter både i København og ved grænsen er der i praksis tale om et egentligt paradigmeskifte i anvendelsen af Forsvaret i nationale operationer.

  Det kræver forskningsbaseret viden, så vi fortsat kan uddanne vores soldater og officerer bedst muligt til at indgå i samarbejde med civile myndigheder. Resultatet af dette forskningsprojekt vil indgå direkte i Forsvarsakademiets officersuddannelser på både diplom- og masterniveau,” siger Rasmus Dahlberg.

  Forskerholdet
  På baggrund af unik kildeadgang vil forskere fra både Forsvarsakademiet og Københavns Universitet i det toårige projekt afdække samarbejdet, således at fremtidens soldater, officerer og politifolk kan rustes endnu bedre til fælles nationale opgaver.

  Forskningsprojektet udføres i et samarbejde mellem Center for International Law, Conflict and Crisis (CILCC) ved Københavns Universitets juridiske fakultet og Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori (IMK) ved Forsvarsakademiet (FAK).

  Professor Jens Elo Rytter er leder af projektet, som udføres af Mette Volquartzen som post.doc ved CILCC og adjunkt Rasmus Dahlberg fra IMK på FAK.

  Forskningsprojektet bygger på adgang til klassificeret materiale vedr. Forsvarets og Politiets samvirkeoperationer i perioden. På baggrund af forskningsprojektet udgives dels en dansksproget fagfællesbedømt monografi på Syddansk Universitetsforlag, dels tre fagfællesbedømte forskningsartikler i internationale tidsskrifter.

  Projektet begynder d. 1. august 2019 og kører i to år i et tæt samarbejde mellem de to institutioner.

  Yderligere informationer og kontakt
  Yderligere informationer om Forsvarsakademiets involvering i projektet:

  Adjunkt Rasmus Dahlberg, tlf.nr. 30703992 / e-mail rada@fak.dk 
  Forsvarsakademiet: www.fak.dk

  Baggrund

  Folketingets vedtagelse af Lov 708 i juni 2018 markerede afslutningen på et kapitel af dansk forsvars- og politihistorie, som har været præget af uigennemsigtig regulering af et område, der i tiden fra midten af Den Kolde Krig til den globale terrorismes tidsalder kun er blevet vigtigere.

  I disse 47 år blev Forsvarets støtte til Politiet reguleret gennem en fortrolig kundgørelse, som definerede, hvordan militæret kunne indsættes i direkte kontakt med danske borgere med anvendelse af magt: den såkaldte ”særlige hjælp”. Med vedtagelsen af Lov 708 forsvandt begrebet ”særlig hjælp” fra dansk praksis og kan derfor nu betragtes som et historisk fænomen.

  Forskningsprojektet undersøger, hvordan samarbejdet mellem Forsvaret og Politiet vedrørende ”særlig hjælp” fungerede i perioden 1971-2018, herunder forhistorien som førte frem til etableringen af begrebet i 1971, og den historiske udvikling på operativt plan i perioden. Også det juridiske kompleks vedr. ”særlig hjælp” i perioden, udviklingen frem mod vedtagelsen af Lov 708 samt den danske udvikling i nordisk/internationalt perspektiv undersøges.