Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

  
Om Forsvarsakademiet Videnscenter

FVC danner rammen for Forsvarets værnsfælles forskningsbibliotek, og dækker det militærfaglige, krigshistoriske og sikkerhedspolitiske emneområde.
FVC har til opgave, at yde biblioteksstøtte til studerende, forskere og ansatte i Forsvaret. Der gennemføres således kursus i informationskompetence, introduktion for nye medarbejdere og studerende tilknyttet FAK, samt særlige kursus i biblioteksbrug alt efter behov.

FVC er organiseret på Forsvarsakademiet (FAK) som en selvstændig enhed under Dekanatet.
  
FVC betjener hele Forsvaret. Er man ansat i Forsvaret betyder det visse fordele fremfor civile brugere af biblioteket. Der er eksempelvis adgang til bibliotekets fysiske og elektroniske samlinger 24/7/365, så man kan sidde på et hvilket som helst tjenestested eller være udsendt hvor som helst og stadig benytte sig af FVC.
 

Personer som ikke er ansat i Forsvaret kan kun få adgang efter aftale!
Ønskes der hjemlån fra samlingerne, skal materialerne bestilles via eget lokale bibliotek.