Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

B

Børsens ledelseshåndbøger
Internetversionen af Børsens 14 ledelseshåndbøger, hvor du kan søge i de enkelte håndbøger og finde den nyeste viden inden for segmenterne ledelse, økonomi, HR, salg/marketing, IT og offentlig ledelse og forvaltning.
Du har også mulighed for at læse forskellige nyhedsartikler fra Børsen Ledelse her.

D
Dawsonera
Samling af E-bøger, som kan downloades til egen pc eller læses online. Du har mulighed for at søge i Dawsoneras katalog og foretage indkøb heri, hvis titlen ikke allerede er tilgængelig.

Vejledning til download af e-bøger fra Dawsonera

Vejledning til at købe en e-bog fra Dawsonera

NB! Dawsonera kan ikke anvendes på Internet Explorer. Anvend en anden browser i stedet, fx Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari.

E
eBook Academic Collection (EBSCOhost)
Samling af e-bøger på akademisk niveau - NB! adgang via portalen EBSCO Host, hvor e-bøgerne kan søges som selvstændig ressource eller samsøges med øvrige databaser på portalen.

EBSCO Host
Giver adgang til databaserne Military & Government Collection, International Security and Counter Terrorism Reference Center og PsycINFO. 

Elsevier Freedom Collection
Tilgængelig via ScienceDirect. Freedom Collection indeholder 2500 videnskabelige tidsskrifter indenfor alle videnskaberne, dog med hovedvægt på naturvidenskab.

F
Forsvarsgalleriet.dk
Indeholder over 36000 fotografier, kort, tegninger og lignende fra Forsvarets historie.

Forsvarets Forskningsdatabase
Forsvarsakademiets vindue til omverden i forhold til medarbejdere, deres udgivelser og aktiviteter.

I
IHS Jane's
IHS Jane's er en kombination af en database og tidsskrifter/håndbøger med det nyeste indenfor våbensystemer og sikkerhedspolitik.

IHS SeaWeb
IHS SeaWeb indeholder oplysninger, analyser og data på mere end 180.000 skibe. Ligeledes er der muligheder for at finde data og nyheder om rederier, skibsværfter og up-to-date analyser af forskellige forhold i den maritime verden.
Det er kun ansatte og studerende i Forsvaret, der kan få adgang til at søge i databasen. For at kunne dokumentere denne tilknytning til Forsvaret er det nødvendigt at være oprettet som låner ved Forsvarsakademiets Videnscenter. Nye lånere kan oprette sig her.
Herefter kan man få udleveret login oplysninger til IHS SeaWeb ved at sende en mail til Forsvarsakademiets Videnscenter. Af mailen skal tydeligt fremgå: Navn, tjenestested samt låner-id ved Forsvarsakademiets Videnscenter.

Infomedia
Infomedia er den største database over tidsskrifter, magasiner, aviser og andre nyhedsmedier i Danmark. Det er muligt at finde fuldtekst artikler på alle støre aviser og dagblade.

J
JSTOR
Jstor er et stort arkiv af velestimerede videnskabelige tidsskrifter. Tidsskrifterne bliver tilgængelige når de er mindst to år gamle, og Jstor fungerer som et pladsbesparende arkiv, som tilmed er søgbart på kryds og på tværs. Tidsskrifterne i Jstor spænder emnemæssigt vidt og er opdelt i forskellige emneområder så som økonomi, historie, politik, sociologi, lande og regionsstudier, psykologi og pædagogik.

L
Ledelse i Dag
Ledelse i Dag er et elektronisk tidsskrift om ledelse og management. Indeholder over 1000 artikler, der bygger på forskning eller praktisk erfaring.
For at få online adgang, skal man henvende sig til fvc@fak.dk, der vil udlevere brugernavn og password. 

Lexis Nexis Academic Database
LexisNexis er en global database med indhold, designet til folk, der arbejder med juridiske, statskundskabs, regnskab, og akademiske problemstillinger. LexisNexis giver adgang til milliarder af søgbare dokumenter og optegnelser fra mere end 45.000 juridiske, nyheds- og erhvervsorienterede kilder.

M
Mandag Morgen
Mandag Morgen leverer det nødvendige grundlag for beslutningstagere, der vil udvikle nye muligheder. Mandag Morgen formidler dets arbejde i publikationer, netværk og events målrettet beslutningstagere. Som Skandinaviens førende uafhængige tænketank arbejder Mandag Morgen for et innovativt samfund hvor gamle skel mellem sektorer, institutioner og ledere brydes ned til fordel for videndeling og samarbejde om nye løsninger på fælles udfordringer.
Det er muligt for ansatte med en @fak.dk, @mil.dk, @fmi.dk, @fmn.dk eller @fe-ddis.dk mail at oprette sig som bruger via www.mm.dk/opret-bruger   

Military & Government Collection
Indeholder over 300 online tidsskrifter indenfor emnerne forsvars- og sikkerhedspolitik.

Military Periscope
Database over våbensystemer og militære maskiner og køretøjer. Indeholder også artikler om staters militære kapaciteter.

O
Ordbogen.com
Danmarks største online ordbog med over 37 forskellige ordbøger: Dansk / Engelsk / Dansk. Dansk / Tysk / Dansk. Dansk / Fransk / Dansk. Dansk / Svensk / Dansk. Dansk / Spansk / Dansk. Dansk / Italiensk / Dansk. Dansk / Portugisisk / Dansk. Dansk / Arabisk / Dansk. Clausens Teknisk Engelsk. Clausens Teknisk Tysk. Politikens Nudansk Ordbog. Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog. Politikens Store Engelskordbog.
Politikens Store Fremmedordbog. Politikens Synonymordbog.

Ordbogen.com som app

P
Political Science Complete
Giver fuldtekstadgang til over 400 publikationer og tidsskrifter samt over 165 fuldtekst-opslagsværker, monografier og conference papers.

ProQuest Military
Dækker emner indenfor politik og militævæsen. Indeholder over 530 tidsskrifter, hvor 385 er tilgængelige i fuldtekst. Flere af de online tidsskrifter er tilgængelige helt tilbage til begyndelsen af 1920’erne.

Project Muse
Giver fuldtekst-adgang til over 400 publikationer fra ca. 100 non-profit selskaber.

PubMed/MEDLINE
Er en bibliografisk database indenfor det biologiske, medicinske og sundhedsmæssige område. Indeholder adgang til både Open Access fuldtekster og abstracts.
Forsvarsakademiets Videnscenter har oprettet et OutsideTool hos US National Library of Medicine. Det gør, at man kan få direkte adgang til de artikler, som Forsvarsakademiets Videnscenter har abonnement på.

PsycInfo
Verdens førende database indenfor området psykologi. Indeholder over 2,5 mio. artikler, og går helt tilbage til begyndelsen a 1800-tallet.

R
Ræson
Ræson er et af Danmarks førende magasiner om dansk og international politik. Magasinet er ikke et videnskabeligt tidsskrift, men et meningsdannende bidrag i debatter. Mange artikler sig med Forsvarets arbejdsområder, herunder Forsvaret selv.
For at få onlineadgang, skal man henvende sig til fvc@fak.dk, der vil udlevere brugernavn og password. Gælder kun for ansatte i Forsvaret.

S
Sage Journals Online (Kun adgang fra og med 1999)
Giver adgang til over 500 tidsskrifter indenfor emner som business, humaniora, samfundsfag, teknologi og medicin.

Scopus
Scopus er en database over videnskabelige artikler indefor alle videnskabelige områder, med abstracts og citationer. Dækker over 20.500 titler, og indeholder over 49 millioner poster.
Værktøj til bibliometrisk undersøgelser af forskning.