Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Status på ny udnævnelsespraksis for mellemledere

Indholdsområde

 
 
 

Status på ny udnævnelsespraksis for mellemledere 

Der vil i fremtiden ske ændringer i udnævnelsespraksis for oversergent- og seniorsergent-niveauet, i naturlig forlængelse af VUT I/ML og VUT II/ML ophør.

21-12-2018 - kl. 12:16
Der vil i fremtiden ske ændringer i udnævnelsespraksis for oversergent- og seniorsergent-niveauet. Ændringen sker i naturlig forlængelse af VUT I/ML og VUT II/ML ophør. Omlægningen medfører indledningsvis en dekobling mellem uddannelse og udnævnelse. I stedet skal udnævnelse baseres på en realkompetencevurdering af den enkelte medarbejder ud fra fastsatte udnævnelseskriterier.

Der er i midten af december 2018 afholdt en workshop, hvor de indledningsvise udnævnelseskriterier blev fastlagt. Samtidigt blev det identificeret, hvortil udnævnelseskompetencen skulle delegeres. Workshoppen blev gennemført i et samarbejde mellem værnschefsergenterne fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet samt repræsentanter fra UP-staben, FPS og FAK.

Mere konkret så resulterede arbejdet i en enighed omkring udnævnelseskriterier, der kunne anvendes på tværs af værn og funktioner og samtidigt afspejlede FOKUS-kompetencerne. Udnævnelseskriterierne dækker bredt og indbefatter en vurdering af erfaringsgrundlag, kompetencer, personlige egenskaber m.m.

Fastlæggelsen af de fælles kriterier afspejler ambitionen om at skabe transparens i hvad, der skal kendetegne en oversergent eller seniorsergent på tværs af værnene. Samtidigt giver det bedre muligheder for at skabe en ensartethed i forvaltningen.

I starten af det nye år skal udnævnelseskriterierne sendes i høring i en bredere kreds. Sideløbende er FPS i gang med at justere forvaltningsgrundlaget der skal understøtte den nye praksis. Den nye udnævnelsespraksis forventes at kunne træde i kraft medio 2019.