Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ny udnævnelsespraksis for mellemledere

Indholdsområde

 
 
 

Ny udnævnelsespraksis for mellemledere 

I fremtiden vil der ske der ændringer i udnævnelsespraksis for oversergent- og seniorsergent-niveauet, som medfører en dekobling mellem uddannelse og udnævnelse. Læs mere om processen med definition af ny udnævnelsespraksis her.

14-12-2018 - kl. 11:11
I fremtiden vil der ske der ændringer i udnævnelsespraksis for oversergent- og
seniorsergent-niveauet. Ændringen sker i naturlig forlængelse af VUT I/ML og VUT II/ML ophør. Omlægningen medfører en dekobling mellem uddannelse og udnævnelse.

I stedet skal udnævnelse baseres på en realkompetencevurdering af den enkelte medarbejder ud fra fastsatte udnævnelseskriterier. Defineringen af udnævnelseskriterier er i gang. Arbejdet sker indledningsvist under
inddragelse af repræsentanter fra værnskommandoerne, UP-staben og FPS.

Det er hensigten at involvere øvrige interessenter senere i processen.Samlet set skal arbejdet resultere i at:

  • fastlægge værnsfælles og værnsspecifikke udnævnelseskriterier
  • identificere hvortil udnævnelseskompetencen skal delegeres
  • justere forvaltningsgrundlaget

Den nye udnævnelsespraksis forventes at kunne træde i kraft medio 2019.