Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Fra medio 2019 ændres form og indhold af sergentuddannelsen for stampersonel. Ændringerne omfatter sergentuddannelserne for alle tre værn. Ambitionen er at gøre uddannelserne mere fleksible og målrettede. Der vil fortsat være en specifik sergentuddannelse til Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet, som vil blive gennemført på værnenes uddannelsessteder som i dag, men uddannelsernes opbygning og gennemførelse bliver ens. 


Fokus på efterspurgte kompetencer

Omlægningen medfører, at indholdet af uddannelsen justeres. I praksis betyder det, at indholdet af uddannelsen er nøje fokuseret på netop de kompetencer, som en nyuddannet sergent har brug for i sin første stilling.

En sergentuddannelse vil fremadrettet samlet set svare til 14 ugers uddannelsesbelastning. Forløbet er fordelt på otte ugers modulariseret undervisning, som kan gennemføres fleksibelt ved siden af den daglige tjeneste. De otte uger er en kombination af fjernundervisningsperioder hjemme ved enheden og tilstedeværelsesperioder på skolen. De resterende seks uger gennemføres som traditionel tilstedeværelsesundervisning.

I modsætning til tidligere er uddannelsesforløbet ikke én sammenhængende periode, men derimod sammensat af selvstændige moduler, der kan gennemføres enkeltvist over en længere periode. Uddannelsens tidsmæssige udstrækning vil derfor blive længere, men den samlede uddannelsestid reduceres til 14 uger. 


Blended learning

Kombinationen af fjernundervisning og tilstedeværelsesperioder definerer begrebet Blended Learning. Denne tilgang til undervisning og læring vil præge fremtidens uddannelsesvirksomhed i Forsvaret. Det er der primært to årsager til. For det første peger undersøgelser og forskning i retning af, at læringsudbyttet stiger ved denne undervisningsform. For det andet giver Blended Learning mulighed for, at undervisningen kan gennemføres med mindre fravær fra den daglige tjeneste. Dette giver et løft til uddannelsernes fleksibilitet og tilgængelighed for den enkelte. 

De ændrede sergentuddannelser for stampersonel er ved at blive færdigudviklet af de tre sergentskoler, så de kan blive udbudt som planlagt senest andet halvår 2019.