Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Den grundlæggende sergentuddannelse (GSU) følger efter Hærens Basisuddannelse. Uddannelsen består af et forløb delt i to moduler; modul I gennemføres decentralt ved myndigheder, mens modul II gennemføres ved Hærens Sergentskole, som vist nedenfor.


Moduler på sergentuddannelsen
Uddannelseordningen gældende fra d. 1. december 2018

Sergentuddannelsen har til formål at give eleven grundlæggende befalingsmandskompetencer inden for føring, ledelse og skydesikkerhed. Disse kompetencer er med til at gøre eleven i stand til at virke som gruppefører for en afsiddet infanterigruppe, i rammen af delingen under Hærens Basisuddannelse.


Derudover har uddannelsen til formål at udvikle elevens viden, færdigheder og kompetencer inden for uddannelseslære, forsynings- og vedligeholdelsestjeneste. Dertil får eleven kendskab til den militære tjeneste, så eleven kan varetage rollen som leder, instruktør og vejleder på sergentniveau.


Lederrollen indbefatter blandt andet:

- Taktisk føring af en infanterigruppe under skiftende forhold.

- Styring af gruppens samlede opgaveløsning under feltforhold såvel som under garnisonsforhold.

- Motivering og resultatskabelse i militær kontekst.


Instruktørrollen omhandler blandt andet:

- Tilrettelæggelse af undervisning, som lever op til Hærens pædagogiske grundsyn.

- Formidling af læring til egen gruppe under skiftende forhold.

- Vurdering af kvaliteten af egen undervisning og personellets udbytte gennem refleksion.


Vejlederrollen omhandler blandt andet:

- Rådgivning af eget personel ift. karriere- og uddannelsesmuligheder.

- Dialogbaseret evaluering med henblik på eget personels udvikling.

- Vejledning af eget personel ift. gældende regler og bestemmelser for forvaltning, militær rets- og straffelov, krigens love, arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed.


Læs mere om sergentuddannelsens adgangskrav, varighed, opbygning, praktikforløb og fag på Hærens Sergentskoles hjemmeside.