Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Der bliver fremadrettet udbudt løjtnantsuddannelser i både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Uddannelserne gennemføres som separate forløb for hvert værn. Fælles for alle værn er dog, at løjtnantsuddannelserne indeholder væsentlige dele af den samlede funktionsuddannelse fra de eksisterende officersuddannelser.

Afhængigt af, hvor meget militær uddannelse man allerede har taget, og hvilken uddannelsesretning man har taget, skal man i uddannelsesforløbet gennemføre henholdsvis officersbasisuddannelse, funktionsuddannelse og i Søværnet og Flyvevåbnet et supplerende løjtnantskursus.


De nye løjtnantsuddannelser

De nye løjtnantsuddannelser er oprettet, fordi Forsvaret har behov for at få besat specifikke funktioner i organisationen og samtidigt ønsker at skabe et solidt grundlag for fremtidig rekruttering af både interne og eksterne ansøgere til den militære diplomuddannelse.

Løjtnantsuddannelsen i Hæren er fokuseret på uddannelse af den taktiske fører for en afsiddet infanterideling. Det betyder, at man efterfølgende kan varetage funktionen som delingsfører i Hærens Basisuddannelse.

Søværnets løjtnantsuddannelse indeholder flere forskellige retninger i funktionsuddannelsen. Afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund kan du vælge mellem en taktisk-, maskinteknisk- og våben- og elektronikteknisk retning. Efter endt uddannelse kan man varetage en række udvalgte funktioner. Det kunne eksempelvis være som kommunikationsofficer, kampinformationsofficer på et inspektionsskib, navigationsofficer på en fregat, vagthavende officer i maskinrummet, m.m.

I Flyvevåbnet er løjtnantsuddannelsen også inddelt i forskellige funktionsuddannelser. De dækker funktionsområderne operationsstøtte, teknik samt kontrol og varsling. Derudover indgår pilotuddannelsen også som en del af de udbudte løjtnantsuddannelser. Efter endt uddannelse kan man ud fra den valgte uddannelsesretning bestride forskellige stillinger i den operative struktur. Opgaverne kan eksempelvis være koordination af lufttrafik og ledelse af personel der varetager drift af materiel.


Integration og samtænkning af uddannelser

Samtidig med at løjtnantsuddannelsen udfylder et behov for at besætte stillinger i de tre værn, er den også en del af den samlede funktionsuddannelse i linjeofficersuddannelsen forud for indtræden på den militære diplomuddannelse. Integrationen og samtænkningen af de to uddannelser betyder, at man ikke skal gennemgå samme uddannelsesindhold flere gange på tværs af forskellige uddannelser. I stedet tjener uddannelsen som et naturligt trin på karrierestigen, hvor man kan anvende erhvervede færdigheder i sit nuværende praktiske virke og som obligatorisk fundament for kommende uddannelsesforløb.


Hverving fra et bredere segment

Forudsætningen for at indtræde på løjtnantsuddannelsen er en uddannelse på gymnasialt niveau (niveau 4) eller højere. Både personel i konstabel- og sergentgruppen kan optages på løjtnantsuddannelse, hvis de opfylder de uddannelsesmæssige forudsætninger, hvorved den interne rekruttering til officersniveauet også styrkes. Den nye uddannelsesmodel med hvervning fra et bredere segment betyder også en mulighed for, i større omfang, at rekruttere fagligt personel såvel internt som eksternt, hvilket har været en udfordring for Forsvaret i en længere periode.

Hvis man ønsker optagelse på den militære diplomuddannelse, men endnu ikke har afsluttet en akademiuddannelse (niveau 5) og erhvervet tilstrækkelig relevant erhvervserfaring til at blive optaget på den militære diplomuddannelse, så giver løjtnantsforløbet mulighed for dette. Man kan eksempelvis gennemføre en akademiuddannelse (niveau 5) som deltidsstudie over minimum to år sideløbende med forrettelse af tjeneste. Derved erhverves det fornødne uddannelsesniveau og tilstrækkelig erfaring til at indtræde på den militære diplomuddannelse. På den måde er løjtnantsuddannelserne indtænkt i et større perspektiv.


Optagelse og uddannelsesstart

Status for nuværende er, at løjtnantsuddannelsen i Hæren har uddannelsesstart d. 4. marts 2019. For nuværende er der 121 der er optaget på uddannelsen, hvoraf 92 efter endt løjtnantsuddannelse skal videre på den militære diplomuddannelse på Hærens Officersskole. 29 fortsætter efter endt løjtnantsuddannelse til Hærens uddannelsesenheder. Løjtnantsuddannelserne i Søværnet og Flyvevåbnet kan ansøges nu. Ansøgningsfristen er d. 15. marts 2019 for begge uddannelser. Søværnet har uddannelsesstart d. 29. juli 2019 og Flyvevåbnet i august 2019.