Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Institut for Sprog og Kultur  

Institut for Sprog og Kultur (ISK) er Forsvarets videncenter for fremmedsprog og militær operativ kultur. Vi uddanner Forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og kulturforståelse.

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kulturs (ISK) hovedopgaver er

  • at uddanne forsvarets officerer, herunder sprogofficerer, i sprog og i kulturforståelse
  • at bidrage til træningen af militære styrker til nationale og internationale opgaver samt
  • at udsende sprogofficer og militære tolke.
Instituttet leverer en forskningsbaseret uddannelse af Forsvarets officerer i forståelse og anvendelse af kultur i militære operationer. Denne kompetence gavner militære beslutningstageres planlægning og gennemførelse af operative indsættelser. Formålet er blandt andet at opnå den bedste effekt af militære planer, hvilket også handler om den bedst mulige interaktion mellem militære styrker og befolkningen i et indsættelsesområde.

På de tre værns officersskoler undervises i engelsk, mens der på sprogofficersuddannelsen primært undervises i russisk, arabisk og farsi/dari. Institut for Sprog og Kultur er også ansvarlig for individuel testning af engelsk i Forsvaret. Læs mere om Forsvarets Sprogtestcenter.

Værnene m.fl. støttes i forbindelse med uddannelse og udsendelse af enkeltmand og enheder til missionsområderne (interværnsstøtte). Støtten dækker sprogtræning, tolketræning, kulturforedrag, kontaktfærdighedstræning, øvelsesstøtte, højniveautolkning samt ikke mindst tilvejebringelse og udsendelse af sprogofficerer og civile tolke. For mere information, herunder om muligheden for at blive civil tolk, kontakt kaptajn Klavs Vedel eller læs mere om at være tolk her

Instituttet leder Sprogofficerskorpset. Det udgøres af ca. 250 sprogofficer i Reserven, der har til opgave at støtte ISK's opgaver inden for udvikling og uddannelse samt støtte militære udsendelser overalt i verden. Korpset ledes af en oberstløjtnant og en major af Reserven.
Sidst opdateret 06-09-2016 - kl. 09:56

RESSOURCER

Vi udbyder en række ressourcer, som kan rekvireres af militært personel. Find vores ressourcer her.MISSIONER OG SPROG

På kortet kan du se en oversigt over de missioner, som sprogofficerer deltager (eller har deltaget) i, og de sprog, som vi underviser (eller har undervist) i. Du kan også læse om kultur og kontaktfærdigheder.
De røde nåle viser missionerne, og de hvide viser sprogene. Klik på nålene for at læse mere.

Kontakt

Svanemøllen Kaserne
Ryvangs Allé 1
DK-2100 København Ø
E-mail: fak-ktp-isk-opsek@mil.dk
Tlf: 7281 7000

Man - tir:  8.00 - 16.00
Ons - fre: 8.00 - 15.00

Presse

Pressehenvendelser om instituttets forskningsområder rettes til mediegruppen
Tlf: 2553 3271.