Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Banner
 

Institut for Sprog og Kultur  

Institut for Sprog og Kultur (ISK) er Forsvarets videncenter for fremmedsprog og militær operativ kultur. Vi uddanner Forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og kulturforståelse.

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner Forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur og forsker i, hvordan kulturelle forhold kan anvendes i planlægningen og gennemførelsen af militære operationer. Instituttet huser og leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset. ISK udsender desuden sprogofficerer og militære tolke og bidrager til træning af militære eksperter og styrker i rammen af nationale og internationale opgaver.

Forskning

ISK forskere genererer viden om kulturelle forhold i missionsområder, og hvordan denne viden kan anvendes i planlægningen og gennemførelsen af militære operationer. Instituttets forskere beskæftiger sig bl.a.  med:

  • Hvordan kan kulturelle analyser integreres i den militære planlægningsproces? Denne forskning skal gennem udvikling af praktiske analyseværktøjer give den militære stab bedre mulighed for at integrere kultur i planlægning af militære operationer. Den militære stab skal herunder kunne vurdere, hvordan den militære operation påvirker og bliver påvirket af kulturelle forhold i missionsområdet.

 

  •  Hvordan kan kulturforståelse og kommunikation anvendes til at opbygge tillidsfulde relationer mellem den individuelle soldat og lokale i missionsområdet? Denne forskning skal give den enkelte soldat mulighed for at kunne etablere, opbygge og gennemføre dialog med lokale, som kan danne grundlag for tillidsfuld interkulturel interaktion.

Uddannelse

På basis af egen forskning underviser ISK i kulturforståelse på Forsvarets uddannelser, herunder Forsvarsakademiets Master i Militære Studier og via kurser og undervisningsmaterialer.

Sprogofficersskolen rekrutterer og uddanner sprogofficerer og militære tolke i arabisk, dari og russisk med henblik på udsendelse i mission som tolke og kulturvejledere. Sprogofficerskorpset udgøres af ca. 250 sprogofficer i Reserven, der har til opgave at støtte ISK opgaver inden for udvikling og uddannelse samt støtte militære udsendelser overalt i verden. 

ISK sproglærere underviser endvidere i militært og alment engelsk på Forsvarets officersuddannelser. Forsvarets Sprogtestcenter afholder sprogtest i henhold til NATO STANAG 6001 i engelsk og fransk og er Danmarks repræsentant i Nato’s Bureau for International Language Coordination
Sidst opdateret 18-10-2017 - kl. 11:03

RESSOURCER

Vi udbyder en række ressourcer, som kan rekvireres af militært personel. Find vores ressourcer her.MISSIONER OG SPROG

På kortet kan du se en oversigt over de missioner, som sprogofficerer deltager (eller har deltaget) i, og de sprog, som vi underviser (eller har undervist) i. Du kan også læse om kultur og kontaktfærdigheder.
De røde nåle viser missionerne, og de hvide viser sprogene. Klik på nålene for at læse mere.

Kontakt

Svanemøllen Kaserne
Ryvangs Allé 1
DK-2100 København Ø
E-mail: fak-ktp-isk-opsek@mil.dk
Tlf: 7281 7000

Man - tir:  8.00 - 16.00
Ons - fre: 8.00 - 15.00

Presse

Pressehenvendelser om instituttets forskningsområder rettes til mediegruppen
Tlf: 2553 3271.