Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
MTC
 

Institut for Militær Teknologi 

På Institut for Militær Teknologi (IMT) forskes og uddannes i håndtering af og forståelse for fremtidens teknologiske muligheder og begrænsninger i forbindelse med løsningen af militære opgaver i rammen af dansk sikkerhedspolitik. 

Instituttet forsker bl.a. i fremtidens teknopolitiske udfordringer, herunder de strategiske, etiske, retlige, ledelsesmæssige og operative aspekter af en accelererende militærteknologisk udvikling. Herudover forsker og uddanner IMT i Cyber Network Operations (CNO) og støtter Forsvaret og NATO med doktrinudvikling indenfor CNO. Centerets medarbejdere indgår i flere arbejdsgrupper under NATO Science and Technology Organization (NATO STO) med henblik på at udforske, kvalificere og evaluere fremtidens militærteknologiske muligheder og risici i samarbejde med vore alliancepartnere.

IMT er sammensat af militære og civile medarbejdere og kombinerer forskellige fagligheder i både forskning, rådgivning og uddannelse. Samlet set understøtter det både en teoretisk funderet og praksisnær forskning, rådgivning og uddannelse. Det sker endvidere i samarbejde med relevante forskningsinstitutioner i ind- og udland. IMT prioriterer offentlig debat og formidler viden i relevante medier vedrørende fremtidig teknologi og dennes betydning for den militære opgaveløsning.

Forskning

Instituttet beskæftiger sig bl.a. med
• Militær teknopolitik, strategi og risikoledelse
• Juridiske aspekter ved anvendelsen og reguleringen af nye militære teknologier
• Fremtidens teknologiske kampplads, C4ISR og Multi Domain Battle
• NATO teknologiforskning og scenarieudvikling i en dansk sikkerhedspolitisk ramme
• Cyber Warfare 

IMT omfatter generelt forskningsområder, der åbner for et tvær-institutionelt samarbejde på Forsvarsakademiet under inddragelse af samarbejdspartnere i Forsvaret, i NATO samt universitetsverdenen.

Uddannelse

Instituttets forskning og viden indgår som centrale dele af Forsvarsakademiets uddannelser på både Forsvarets militære master og diplomniveau. Hertil gennemfører instituttet en række mindre uddannelser og seminarer, der tjener til at øge viden om fremtidige militærteknologiske trends. Instituttet gennemfører desuden en række øvrige emne- og specialerelaterede kurser, seminarer, konferencer og foredrag, der tjener til at rådgive Forsvarets beslutningstagere samt skabe viden og debat på det militærteknologiske område.

Instituttet bidrager til, at militære og politiske beslutningstagere kan håndtere en kompleks teknologisk fremtid, der påvirker både de militære opgaver, muligheder og midler. Derfor underviser instituttets medarbejdere både på universitetsniveau, på diplomniveau og ved værnenes operative enheder.

På masteruddannelsen bidrager IMT bl.a. med undervisning i Cyber Operations (CNO)/Cyber Warfare samt i teknologiens konfiguration af fremtidens kampplads med henblik på at danske officerer kan forholde sig analytisk til teknopolitiske problemstillinger. Instituttet lægger vægt på undervisning i interdisciplinære scenarier, med henblik på at øge helhedsforståelse og fleksibilitet i fremtidig teknologiunderstøttet opgaveløsning i Forsvaret.

På diplomuddannelsen undervises kommende ledere i at håndtere de teknologiske muligheder og udfordringer på fremtidens kampplads.
Sidst opdateret 24-08-2018 - kl. 13:43