Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Institut for Militære Operationer 
 

Institut for Militære Operationer (IMO) 

Instituttet er Forsvarets kompetencecenter inden for et af Forsvarsakademiets kerneområder ”Militære Operationer”.

Instituttets hovedopgave er at sikre, at militære operationer fremstår centralt i forhold til udviklingen af Forsvarets kommende chefer ved at tilvejebringe og udvikle viden gennem en målrettet forsknings- og studievirksomhed samt at formidle denne viden til Forsvaret og en række øvrige nationale og internationale myndigheder, styrelser og interessenter.

Formidlingen varetages dels gennem Forsvarets strukturbestemte uddannelser, med Master i Militære Studier som den højest prioriterede, dels gennem en række øvrige emne- og specialerelaterede kurser, seminarer, konferencer og foredrag. Endelig udgiver instituttet videnskabelige rapporter og artikler samt afgiver ekspert- og analyseudtalelser til medierne.

Instituttet råder over en række meget kompetente og engagerede civile og militære medarbejdere, der dels forestår forsknings- og studievirksomheden, dels virker som lærere, instruktører og foredragsholdere på Stabskursus såvel som en række øvrige kurser og uddannelser.


Institut for Militære Operationer besidder følgende primære kompetenceområder:

 • Militærstrategi, krisehåndtering og kampagneplanlægning.
 • Værnsfælles koncept- og doktrinudvikling med særlig vægt på samtænkning, militære operationer, efterretningsvirksomhed, logistik og informationsoperationer.
 • Operativ virksomhed med fokus på operativ kunst, operativt design, operative funktioner, tematisering af kampagner samt rådige ressourcers organisering, indsættelse og synkronisering.
 • Planlægningsprocesser og – metoder på det operative niveau.
  Samtænkning af militære og ikke-militære ressourcer og kapaciteter (Comprehensive Approach).
 • Strategisk og operativ kommunikation.
  Fremtidens operationstyper og scenarier, herunder afledte krav til de militære kapaciteter.
 • Militær teknologi med fokus på informationsteknologi samt de teknologiske ”mega-trends” i relation til fremtidens kampplads.  
 • Uddanner kaptajner fra hæren til at bestride operative stabsstillinger ved nationale- og multinationale operative stabe via Videreuddannelseskursus Advanced Land Operations (ALO) og flexmodulet Joint Campaign Planning (JCP).
 • Deltager I NATO’s og forsvarets hærspecifikke udviklingsfora. Særligt kan det nævnes, at chefen for CLO over for chefen for Hærstaben er ansvarlig for revision og udvikling af Feltreglement I.

 

Sidst opdateret 29-04-2016 - kl. 13:40

Åbningstider

Man - tir:  8.00 - 16.00
Ons - fre: 8.00 - 15.00

Kontakt

Forsvarsakademiet
Institut for Militære Operationer

Ryvangs Allé 1
P.O. Box 2521
DK-2100 København Ø
E-mail: fak@fak.dk
Tlf: 7281 7000 

Presse

Pressehenvendelser om instituttets forskningsområder rettes til mediegruppen
Tlf: 2553 3271.