Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Ph.d. på Forsvarsakademiet 

På Forsvarsakademiet er vi interesserede i at det militære forskningsmiljø i Danmark bliver løbende udviklet. Det gør vi bl.a. ved at give fremtidens forskere i militære studier en Ph.d.-uddannelse.

En Ph.d.-uddannelse på FAK er unik mulighed for at forfølge en forskningskarriere med tæt kontakt til Forsvarets enheder og myndigheder, så målet om at kombinere teori med praksis kan realiseres.

På dette site fortæller vi om de forskellige processer og retningslinjer for at opnå en Ph.d.-grad ved Forsvarsakademiet.

Man kan starte med at læse denne guide ”Sådan bliver du Ph.d. på Forsvarsakademiet” for at få et hurtigt indblik.

Hvis man er i gang med at arbejde på projekt, kan man hente inspiration fra tidligere succesfulde ansøgninger her. (Eksterne kan anmode om at modtage eksempel ved at kontakte jala@fak.dk

Retningslinjer for Ph.d.-ansøgninger på FAK
Ph.d.-ansøgninger på Forsvarsakademiet skal indeholde følgende dokumenter:

  1. Projektbeskrivelse (skabelon skal benyttes)
  2. CV (benyt skabelon eller benyt eget der giver tilsvarende oplysninger)
  3. Budget (udarbejdes af Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte)
  4. Udskrifter af bachelor- og kandidatbevis
Kontakt Janec Helsted Larsen på jala@fak.dk hvis man har spørgsmål udformningen af dokumenterne.

Proces for Ph.d.-ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond
På Forsvarsakademiet får vi mange henvendelser fra personer uden for Forsvaret, der ønsker at lave en Ph.d. hos os. Da vi ikke har mulighed for at give Ph.d.-stipendiater ud, opfordrer vi i stedet til at man søger finansiering til Ph.d.-forløb ved Danmarks Frie Forskningsfond, igennem FAK.

Se opslaget her ”Forskeruddannelse uden for universiteterne"

Da Forsvarsakademiet max. kan indstille 3 ansøgninger pr. år, har vi følgende proces for at finde de tre bedst egnede kandidater.

Proceskalender:

26. oktober, kl. 10-14:
Ph.d.-seminar på Forsvarsakademiet (se invitation her), med mulighed for at interne og eksterne Ph.d.-ansøgere kan få feedback på deres ansøgninger.
Krav:
  • Ansøgningen er lavet ud fra FAK’s retningslinjer
  • Ansøgeren har som minimum været i dialog med en FAK forsker, mhp. at få sparring og rådgivning til ansøgningen.

 

7. december, kl. 10-12:
FAK FoU-rådsmøde, mhp. at udvælge max. 3 kandidater til at søge DFF.

Ultimo januar:
FAK FoU-rådsmøde, hvis der stadig er ledige ansøgningspladser tilbage, kan de sidste blive fundet her.

26. marts, kl. 12:
Ansøgningsfrist for DFF Forskeruddannelse uden for universiteterne (Ph.d.)

Proces for interne Ph.d.-ansøgninger
For fastansatte på Forsvarsakademiet, der ønsker at tage en ph.d., findes der følgende proces.

Procesoverblik:

  1. Kandidaten aftaler med sin chef at søge om en Ph.d.-uddannelse, som et kompetenceudviklingsforløb
  2. Kandidaten arbejder aktivt med sin projektbeskrivelse sammen med en eller flere forskere på FAK. Hertil kan der indgås dialog med potentiel hovedvejleder.
  3. Kandidaten fremsender en moden ansøgning til FAK FoU-råd enten til mødet i december eller maj mhp. på opstart i hhv. foråret og efteråret.
  4. FAK FoU-råd behandler ansøgningen og man kan modtage tre niveauer af bedømmelser: 1) Ansøgningen er godkendt og kan igangsættes 2) Ansøgningen har nogle mangler der skal indarbejdes og FoU-rådet ønsker at se den til en ny høringsrunde (høringen kører ad-hoc) og 3) Ansøgningen afvises, muligvis med en anbefaling om et nyt forsøg med gennemrevideret ansøgning

Såfremt ansøgningen er godkendt kan kandidaten umiddelbart igangsætte sit Ph.d.-forløb ved en Ph.d.-skole.

Det anbefales at interne kandidater benytter sig af muligheden for, at fremlægge sin ansøgning på forskningsseminarer i Fakultetet eller Ph.d.-seminaret d. 26.10.2020.

Sidst opdateret 06-08-2020 - kl. 09:31