Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Forskerservice 
 

Ph.d.-forløb for FAK ansatte 

FAK igangsætter løbende ph.d.-forløb for ansatte. Forud for et ph.d.-forløb skal projektet godkendes af FAK dekan på et Forskningsrådsmøde. Dette er for at sikre, at FA's ph.d.-projekter omfavner FAK Forskningsstrategi og er af højeste kvalitet.

Der er udarbejdet en bestemmelse, med dertilhørende bilag, der nærmere beskriver processen samt kravene til ansøger og ansøgning: 
FAKBST 053-2 Ansøgning om Ph.d.-projekter på FAK
Bilag 1 FAK skabelon for Ph.d. ansøgninger
Bilag 2 FAK skabelon for projektbeskrivelse
Bilag 3 FAK skabelon for budget til Ph.d. ansøgninger.xlsx
Bilag 4 FAK skabelon for CV til Ph.d. ansøgninger.docx

Forskningsrådet mødes to gange årligt (maj og oktober), så eventuelle ansøgere bedes tilpasse sin ansøgning efter disse frister.

Ansøgninger til Det Frie Forskningsråds (DFF) pulje for 'Ph.d.-uddannelser udenfor universiteterne' skal indsendes til forskningsrådsmødet i efteråret. På baggrund af mødet vil der max. blive indstillet tre ansøgningerne.

Hjælp til ph.d.-ansøgninger
I forbindelse med både interne og eksterne ph.d.-ansøgninger, tilbyder Forskerservice sin støtte. Vi kan bl.a. hjælpe med:
- Udarbejdelse af projektbeskrivelse, herunder videnskabeligt fokus, metode og teori, problemstilling etc.
- Kontakt til universiteter, herunder hjælp til kontrakt
- Udarbejdelse af tidsplan og budget 
- Generel vejledning om ph.d.-forløb

Hvis man ønsker, at få støtte til ansøgningen, kan man rette en uformel henvendelse til: 
Maria Panum Baastrup: E-mail: fbc-05@fak.dk Tlf: +45 41 71 06 10.
Janec Helsted Larsen: E-mail: fbc-04@fak.dk Tlf: +45 25 55 22 08.
Sidst opdateret 25-10-2017 - kl. 09:43