Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Ph.d.-forløb for FAK ansatte 

FAK igangsætter løbende ph.d.-forløb for ansatte. Forud for et ph.d.-forløb skal projektet godkendes af FAK dekan på et Forsknings- og udviklingsrådsmøde. Dette er for at sikre, at FA's ph.d.-projekter omfavner FAK Forsknings- og udviklingsstrategi og er af højeste kvalitet.

Der er udarbejdet en bestemmelse, med dertilhørende bilag, der nærmere beskriver processen samt kravene til ansøger og ansøgning: 
FAKBST 053-2 Ansøgning om Ph.d.-projekter på FAK
Bilag 1 FAK skabelon for Ph.d. ansøgninger
Bilag 2 FAK skabelon for projektbeskrivelse
Bilag 3 FAK skabelon for budget til Ph.d. ansøgninger.xlsx
Bilag 4 FAK skabelon for CV til Ph.d. ansøgninger.docx

Forsknings og udviklingsrådet mødes kvartalsmæssigt. Man kan høre Forskningssekretariatet hvornår næstkommende møde er.

Ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) pulje for 'Ph.d.-uddannelser udenfor universiteterne' skal indsendes til Forsknings- og udviklingsrådsmødet i januar (rettelse ift. FAKBST 053-2). På baggrund af mødet vil der max. blive indstillet tre ansøgningerne.

Hjælp til ph.d.-ansøgninger
I forbindelse med både interne og eksterne ph.d.-ansøgninger, tilbyder Forskningssekretariatet sin støtte.

Vi hjælper bl.a. med:
- Udarbejdelse af projektbeskrivelse, herunder videnskabeligt fokus, metode og teori, problemstilling etc.
- Kontakt til universiteter, herunder hjælp til kontrakt
- Udarbejdelse af tidsplan og budget 
- Generel vejledning om ph.d.-forløb

Hvis man ønsker, at få støtte til ansøgningen, kan man rette en uformel henvendelse til: 
Janec Helsted Larsen: E-mail: jala@fak.dk, tlf.: +45 25 55 22 08.
Sidst opdateret 16-01-2020 - kl. 14:27