Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Publicering og peer review 

Forskningssekretariatet støtter FAK’s medarbejdere i at udgive resultaterne af deres forsknings- og udviklingsarbejde, ligesom der også tilbydes sparring til selve skrivearbejdet og projekterne.

Publicering generelt

Inden projektstart skal det overvejes hvilken type publikation, man vil skrive og hvor man vil udgive den. Afhængig af projektets karakter, kan man have forskellige interessenter som målgruppe. Skriver man eksempelvis om et meget aktuelt emne, kan man prioritere kanaler med hyppig udgivelsesfrekvens.

Forskningssekretariatet tilbyder vejledning og støtte i, at finde de rette tidsskrifter og publikationskanaler for ens skriftlige produkter.

FVC har udarbejdet lister med forslag til relevante publiceringskanaler indenfor FAK’s forskningsområder. Disse lister kan være et godt udgangspunkt for at finde det relevante tidsskrift eller forlag til ens publikation.

Listerne findes her.

Man er også meget velkommen til at henvende sig til Forskningssekretariatets medarbejdere med spørgsmål om relevante publiceringskanaler m.v.

Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS)

Forsvarsakademiet har sammen med Center for Military Studies, Københavns Universitet, og Forsvarets høgskole i Norge, startet tidsskriftet Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS). Tidsskriftet har tre spor: et for forskningsbaserede publikationer, et for publikationer der baserer sig på udviklingsprojekter og et for monografier (der kan være både forsknings- eller udviklingsbaserede).

Hvis man ønsker at udgive i SJMS, kan man kontakte Lars Bejlum Holmgaard Christensen: E-mail: lach@fak.dk, tlf.: +45 81 39 22 16 eller gå ind på sjms.nu.

Peer review

En af målsætningerne i FAK’s FoU Strategi 2018-2022 er, at alle publikationer skal fagfællebedømmes – det gælder både for publikationer i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojekter.

Forskningspublikationer bliver fagfællebedømt af de tidsskrifter og forlag, som man udgiver på.
Det er vigtigt at sikre sig, at ens publikation bliver fagfællebedømt korrekt (se retningslinjerne for BFI) inden man udgiver, da dette har konsekvenser for FAK’s interne tildeling af BFI-point.

Udviklingspublikationer kan fx blive fagfællebedømt via publicering gennem SJMS og derved give BFI-point.

Sidst opdateret 27-01-2020 - kl. 14:21