Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Forskerservice 
 

Publicering og peer review 

Så snart du overhovedet overvejer at publicere, kontakt da Forskerservice, hvis du ønsker hjælp til identifikation af mulig publiceringskanal – ekstern eller intern.

Hvis du ønsker at udgive på Forsvarsakademiets Forlag, da gælder en række krav, som beskrives i:
FAKBST 344-1 Bestemmelse for FAK forskningspublikation

Og i følgende vejledninger kan du læse mere om kravene til den enkelte publikationsform:
Bilag 1. Vejledning til udfærdigelse af Briefs
Bilag 2. Vejledning til udfærdigelse af Research Paper
Bilag 3. Vejledning til udfærdigelse af Rapport
Bilag 4. Vejledning til udfærdigelse af Bøger
Bilag 5. Vejledning til udfærdigelse af Conference Proceedings

Flere af udgivelserne sendes i ekstern peer review. Dette håndteres også af Forskerservice.

For nærmere info vedr. publicering og peer review kontakt Maria Panum Baastrup på: fbc-05@fak.dk eller +45 41 71 06 10. 
Sidst opdateret 25-10-2017 - kl. 09:44