Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Ekstern finansiering 

Støtte generelt
Forsvarsakademiet har et formelt støtteteam, der hjælper med alle faser  og aspekter af ekstern finansiering.
Det kan være til budgetudarbejdelse, faglig sparring på projektbeskrivelser, kontrakter, håndtering af bevillinger, dialog med fonde etc.

Proces for ansøgninger til eksterne midler
Man kan som FAK-ansat ikke søge eksterne midler, der indeholder midler til løn, uden at ansøgningen, har været i høring i Forsknings- og udviklingsrådet og godkendt af dekanen.

Derfor skal man altid kontakte støtteteamet på fak-ktp-eksternfinans@fiin.dk, inden man sender ansøgning afsted.

Se ansvarsfordeling, rammer og processer for ansøgning og håndtering af eksterne midler her:
FAKBST-344-9 Processer vedrørende ekstern finansiering af forskningsprojekter

Nedenfor vil der løbende blive gjort opmærksom på relevante opslag fra fonde og offentlige puljer.
Sidst opdateret 16-01-2020 - kl. 14:15

Oversigt over aktuelle opslag

Oversigt over fonde

Årshjul for faste opslag

Aktuelle opslag:

2019:
14.11.: NordForsk: Interdisciplinary research projects (opslag)

20.11.: NorForsk: Nordic societal security (opslag)

2020:
4.2.: European Research Council (ERC), Consolidator Grant (Link)
Generelle datoer for ERC's calls (Link)

20.2.: NATO SPS Special Call (Link), Advanced Technologies

12.3.: EU Horizon2020: Secure Societies (20 open calls, særlig interessante er: SU-BES01, SU-DRS01, SU-DRS03 og SU-INFRA01)

26.3.: Danmarks Frie Forskningsfond: Forskeruddannelse udenfor universiteterne
Sapere Aude (Link)

26.8.: European Research Council, Advanced Grant (Link)

Ultimo 2020: Grundforskningsfonden: Centre of Excellence

Løbende opslag:
US Army Research Institute for Behavorial and Social Sciences

Naval Postgraduate School (det bemærkes, at deadline for ansøgningsfrist er rykket til d. 29.5.2020)