Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
For Forskere 
 

Forskerservice 

Forskerservice er en underafdeling af Forsvaret Bibliotekscenter og er en støttefunktion for forskerne på Forsvarsakademiet. Afdelingen udfører en bred palet af opgaver, der alle relaterer sig til forskning og udvikling (FoU). Som led i akkrediteringen af Forsvarsakademiets diplom- og masteruddannelser, er det et krav, at FAK's forsknings- og udviklingsarbejde skal indgå som en naturlig del af vidensgrundlaget for uddannelserne.

På baggrund af FAK Forskningsstrategi arbejder Forskerservice aktivt med at udvikle forskningsmiljøet, så det lever op til akkrediteringsmålene. Dette indebærer blandt andet dokumentation af FoU i Forskningsdatabasen, publiceringsrådgivning, læren i forskningsteori og -metode.

I og med, at Forskerservice står for udviklingen af forskningsmiljøet indgår afdelingen også i udarbejdelsen af diverse styringsdokumenter der relaterer sig til FoU på FAK. Ligeledes står Forskerservice for den administrative del af Forskningsrådet.

"For forskere" er Forskerservices vidensportal for ansatte på Forsvarsakademiet, der beskæftiger sig med forskning eller udvikling. Her vil Forskerservice præsentere de forskellige opgaver og services der tilbydes.
Siden indeholder også de styringsdokumenter, der er gældende for FAK FoU.

Administrative dokumenter
Forsvarsakademiets Bibliometriske Forskningsindikator

Sidst opdateret 02-02-2017 - kl. 15:37