Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Reglement for FVC 
 

Reglement for FVC 

Låner-identifikation

Gult sundhedskort (sygesikringskort), militært Id-kort, kørekort og pas kan anvendes som låner-identifkation på biblioteket ved Forsvarsakademiets Videnscenter.

Ændring af adresse, E-mail, telefonnummer og eventult ansættelsessted, skal snarest meddeles FVC.


Adgang til bibliotekets samlinger ved FVC

Forsvarsakademiets Videnscenters samlinger er dels trykte og dels elektroniske.

Lånetiden for bøger er 1 måned. For trykte tidsskrifter ligeledes 1 måned; dog udlånes nyeste nummer ikke.

Lånetiden kan forlænges, hvis ikke andre lånere har reserveret materialet.

For alle materialer gælder det, at den der noteres for et udlån, selv hæfter for det lånte og er samtidig ansvarlig for, at det leveres tilbage i ubeskadiget stand. Kvittering for afleverede materialer kan rekvireres ved aflevering.

Til Forsvarets ansatte, fremskaffes materialer, som FVC ikke selv har. Ved lån fra andre biblioteker gælder det långivende biblioteks bestemmelser m.h.t. udlånstid og om materiaet evt. kun må benyttes til læsesalsbrug på biblioteket ved FVC.

Alle materialer over 100 år er principielt undtaget fra lån, men kan efter aftale beses på biblioteket ved FVC. Kortvarigt udlån til ansatte i Forsvaret og folkebiblioteker med læsesal kan eventuelt aftales.

Affotografering og kopiering af bibliotekets værker må kun ske efter aftale.

Forsvarets ansatte har fjernadgang til de elektroniske tidsskrifter og databaser via personlig adgangskode. Adgangskoden må ikke overdrages til andre.

Øvrige brugere kan benytte de elektroniske ressourcer fra FVCs låner-pc'er.

Mad og drikke må ikke indtages i Videnscenterets bibliotek. Rygning er ligeledes forbudt. Det henstilles til at brug af mobiltelefon sker under hensyntagen til bibliotekets øvrige lånere.

Brugere, der ikke respekterer behovet for god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises midlertidigt eller for bestandigt.


Aflevering og erstatningspligt

Materialer, der ikke er afleveret ved lånetidens udløb, hjemkaldes og skal omgående fornyes eller afleveres til biblioteket.

Overskrides lånetiden opkræves gebyrer i overensstemmelse med bekendtgørelsen af lov om biblioteksvirksomhed. Efter 7 dage udgør beløbet 25,- kr. pr. materialeenhed. Efter 14 dage, forhøjes gebyret til kr. 50,- pr. materialeenhed. Efter 21 dage sendes 3. hjemkaldelse og er materialet ikke afleveret 14 dage herefter, betragtes det som bortkommet.

Hvis udlånte materialer afleveres i beskadiget stand, eller hvis materialet er bortkommet, skal låneren erstatte det til genanskaffelsespris samt betale et administrationsgebyr på 150,- kr..

Erstatning skal betales, uanset om låneren er uden skyld i, at tilbagelevering ikke kan ske eller at materialet afleveres i beskadiget stand. Erstatning skal ligeledes betales, hvis materialet afleveres efter genanskaffelsen er påbegyndt. Ubetalt mellemværende overgives efter ét varsel til inkasso via Forsvarsakademiet.

Opdateret 31052018
Sidst opdateret 31-05-2018 - kl. 12:43