Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Ordensregler for ubemandet åbningstid 

Adgang til biblioteket ved FVC udenfor normal åbningstid er betinget af tillid mellem brugeren (dig) og biblioteket (FVC).

Derfor bedes du være opmærksom på flg.:

1. Nøglen udlånes til bruger tilknyttet Forsvaret og som er registreret i FVCs lånerbase

2. Nøglen udlånes personligt tilsvarende udlån af øvrige materialer, og låner er ene ansvarlig for dette udlån. Nøglen udlånes ved henvendelse i skranken

3. Arbejder du i en gruppe, har du som låner af nøglen ene ansvaret for nøglen, adgangsforhold samt gruppens tilstedeværelse på biblioteket. Du må ikke åbne biblioteket op for andre personer

4. Nøglen afleveres ved henvendelse i skranken

5. Adgangen gælder for 1 uge ad gangen. Lånetiden kan forlænges ved henvendelse i skranken

6. Mister du nøglen i din lånetid, skal du hurtigst muligt give biblioteket besked

7. De dage som FVC har registreret udlån af nøgler til, vil lyset i trappeopgangen være tændt. Brugeren sørger selv for at tænde og slukke lyset i de sale denne måtte benytte

8. Efter normal åbningstid vil der blive aflåst til Gammel Samling, kontorarealer samt personaleområder

9. Selvbetjeningsautomaten til lån/aflevering vil stå tændt og kan betjenes på vanlig vis

10. Printer til internet og kopimaskine vil være tændte

11. Har du bestilt materiale så står det på bogvognen ved skranken. Materialet ER udlånt til dig

12. Af hensyn til vagten i Kastellet, bedes du medbringe dit militære id-kort

FVC holder åbent i flg. lokaler:

- Udlånssalene på 2. etage

- Udlånssalen på 3. etage

- Kornloftet

- Skrankeområdet

Nøglen gælder ikke til havedøren.

Overholdes ovenstående kan FVC fortsætte med at give dig og dine medstuderende adgang til biblioteket når det passer Jer.

Skulle du have kommentarer, bemærkninger eller noget vi skal være opmærksomme på, så henvend dig til enten Simon Papousek (

sipa@fak.dk) eller Pia Sørensen (piso@fak.dk)

 

 

Vi håber du vil nyde opholdet på biblioteket!

 

 

 

Sidst opdateret 31-05-2018 - kl. 13:07