Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Om Forsvarsakademiets Videnscenter 
 

Om Forsvarsakademiets Videnscenter 

Forsvarsakademiets Videnscenter 
Forsvarsakademiet Videnscenter (FVC) danner rammen for Forsvarets værnsfælles forskningsbibliotek, og dækker det militærfaglige, krigshistoriske og sikkerhedspolitiske emneområde.

FVC har til opgave, at yde biblioteksstøtte til studerende, forskere og ansatte i Forsvaret. Der gennemføres således kursus i informationskompetence, introduktion for nye medarbejdere og studerende tilknyttet FAK, samt særlige kursus i biblioteksbrug alt efter behov.

FVC er opdelt i en administrativ sektion med forsker- og studiestøtte på FAK, og fysisk bibliotek med bogsamling og studiefaciliteter i Kastellet.

FVC og det øvrige forsvar 
FVC er organiseret på Forsvarsakademiet (FAK) som en selvstændig enhed under Dekanatet.
  
 
FVC betjener hele Forsvaret. Er man ansat i Forsvaret betyder det visse fordele frem for civile brugere af biblioteket. Der er eksempelvis adgang til bibliotekets fysiske og elektroniske samlinger 24/7/365, så man kan sidde på et hvilket som helst tjenestested eller være udsendt hvor som helst, og stadig benytte sig af FVC. 
 
FVC og offentligheden 
Personer der ikke er tilknyttet Forsvaret har adgang til biblioteket i åbningstiden, men kan dog ikke hjemlåne materialer direkte. Ønskes der hjemlån fra samlingerne, skal materialerne bestilles via eget lokale bibliotek.
Hvad angår adgangen til de elektroniske ressourcer har civile adgang hertil ved personligt fremmøde på biblioteket.
Biblioteket danner fra tid til anden rammen for offentlige arrangementer. På hjemmesiden (www.forsvaretsbibliotekscenter.dk) findes der oplysninger om kommende arrangementer, ligesom det også slås op på Facebook

 
Samlingen   
FVC råder over en samling på godt og vel 100.000 registrerede enheder. Det består af bøger, tidsskrifter og kort. Derudover har biblioteket adgang til mere end 20 databaser og elektroniske håndbøger via hjemmesiden.

Faciliteter 
Den ugentlige åbningstid er 09.00 til 15.00 fra mandag til fredag. FVC holder dog lukket bestemte datoer, der vil fremgå af hjemmesiden. 
Biblioteket består af fire udlånssale som alle er tilgængelige i åbningstiden. Kornloftet er bibliotekets tidsskriftssamling og studiesal. Denne benyttes fra tid til anden også til diverse arrangementer, som betyder, at adgangen til salen kan være begrænset. Dette vil fremgå af aktivitetskalenderen på hjemmesiden.

På de fire åbne udlånssale og Kornloftet er der trådløst internetadgang, FIIN adgang, sofa- og lænestolsarrangementer og studiepladser der kan tilgodese enkeltmands- og/eller gruppearbejde. 

På hjemmesiden findes desuden en FAQ 
der giver svar på de fleste spørgsmål, samt en præsentation af bibliotekets indretning og faciliteter.

 

Sidst opdateret 31-05-2018 - kl. 12:29