Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Om Forsvarets Bibliotekscenter 
 

Om Forsvarets Bibliotekscenter 

Forsvarets Bibliotekscenter 
Forsvarets Bibliotekscenter (FBC) er Forsvarets værnsfælles forskningsbibliotek, og dækker det militærfaglige, krigshistoriske og sikkerhedspolitiske emneområde.

FBC har til opgave, at yde biblioteksstøtte til studerende, forskere og ansatte i Forsvaret. Der gennemføres således kursus i informationskompetence, introduktion for nye medarbejdere og studerende tilknyttet FAK, samt særlige kursus i biblioteksbrug alt efter behov.

FBC er opdelt i en administrativ sektion med forsker- og studiestøtte på FAK, og fysisk bibliotek med bogsamling og studiefaciliteter i Kastellet.

FBC og det øvrige forsvar 
FBC er organiseret på Forsvarsakademiet (FAK) som en selvstændig enhed under Dekanatet.   
FBC betjener hele Forsvaret. Er man ansat i Forsvaret betyder det visse fordele frem for civile brugere af biblioteket. Der er eksempelvis adgang til bibliotekets elektroniske ressourcer 24/7/365, så man kan sidde på et hvilket som helst tjenestested eller være udsendt hvor som helst, og stadig benytte sig af FBC. 
 
FBC og offentligheden 
FBC er et offentligt bibliotek og er således underlagt den gældende bibliotekslov. Det betyder, at civile kan benytte FBC i Kastellet på samme vilkår som Forsvarets ansatte, dog med enkelte begrænsninger hvad angår adgangen til de elektroniske ressourcer samt specifikke aktiviteter på biblioteket. FBC deltager ligeledes i forskellige aktiviteter i løbet af året.  
På hjemmesiden (www.forsvaretsbibliotekscenter.dk) findes der oplysninger om kommende arrangementer, ligesom det også slås op på Facebook

 
Samlingen   
FBC råder over en samling på godt og vel 100.000 registrerede enheder. Det består af bøger, tidsskrifter, DVD og kort. Derudover har biblioteket adgang til mere end 20 databaser og elektroniske håndbøger via hjemmesiden.

Faciliteter 
Den ugentlige åbningstid er 10.00 til 17.00 fra mandag til fredag. FBC holder dog lukket bestemt datoer, der vil fremgå af hjemmesiden. 
Biblioteket består af fire udlånssale hvoraf de tre udlånssale er tilgængelige for alle i åbningstiden. Kornloftet er bibliotekets tidsskriftssamling og studiesal. Denne benyttes fra tid til anden også til diverse arrangementer, som betyder, at adgangen til salen kan være begrænset. Dette vil fremgå af aktivitetskalenderen på hjemmesiden.

På de tre åbne udlånssale og Kornloftet er der trådløst internetadgang, FIIN adgang, sofa- og lænestolsarrangementer og studiepladser der kan tilgodese enkeltmands- og/eller gruppearbejde. 
På hjemmesiden findes desuden en FAQ 
der giver svar på de fleste spørgsmål, samt en præsentation af bibliotekets indretning og faciliteter.

 

Sidst opdateret 17-08-2015 - kl. 16:08