Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

456
No
Dansk 
Kulturlandestudie – Sydsudan

Kulturlandestudie – Sydsudan 

 
2015 - Kevin Beier & Line Drews  
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
 
Dette kulturlandestudie omhandler Sydsudan og beskriver kulturelle faktorer, som er centrale for, at man kan opnå forståelse for området og hurtigt sætte sig ind i landets generelle kulturelle forhold.

Den økonomiske dimension i Sydsudan står overfor store udfordringer, som i høj grad er påvirket af den fortsatte borgerkrig samt af den historisk betingede ustabilitet i landet. Den generelle mangel på stabilitet har hæmmet udviklingen i samfundet. Der er stor arbejdsløshed, og kun få sydsudanere kan læse og skrive. Landbruget er ineffektivt, og de fleste forsøg på industrialisering er aldrig blevet til noget.

De sociale forhold i Sydsudan er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med de officielle politiske institutioner. Ser man nærmere på den politiske dimension, vil man derfor opleve, at der eksisterer parallelsystemer, hvor både officielle statslige systemer og de traditionelle lokale systemer fungerer samtidig. Indenfor det juridiske område er dette parallelsystem anerkendt. Hvad angår de politiske magtforhold, ser man et lignende parallelsystem, hvor der både eksisterer officielle statslige og lokale administrationer, men hvor også stammens traditionelle magtforhold bevares.

Studiet behandler udover de økonomiske og sociale forhold, den centrale historiske, fysiske, politiske og trosmæssige dimension af Sydsudan.
{{resources.Author}}
Kevin Beier & Line Drews  
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2015 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 84 
{{resources.ISBN}} 9788771471168 
{{resources.ReleaseDate}} 12-10-15
{{resources.Category}}
Afrika;Sprog & kultur
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}