Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

523
No
Dansk 
Kulturforståelse

Kulturforståelse - Afghanistan 

 
2015 - Institut for Sprog og Kultur 
{{resources.Free}}
{{resources.Price}} {{resources.PriceUnit}}
PDF       
Denne folder giver gode råd og vejledning til udsendt dansk personel om kulturelle forhold i Afghanistan. 
Formålet med denne kulturforståelsesfolder er at råde og vejlede udsendt dansk personel i kulturelle forhold, herunder særlige sædvaner og skikke, der gør sig gældende i de lande personellet opholder sig i under udsendelse i almindelighed og under afvikling af frihed i særdeleshed. Adfærdskodeks er ikke en erstatning for eksisterende bestemmelser og vejledninger på området, men et supplement.
{{resources.Author}}
Institut for Sprog og Kultur 
{{resources.Details}}
{{resources.ReleaseYear}} 2015 
{{resources.Language}} Dansk 
{{resources.PageCount}} 32 
{{resources.ISBN}} 9788771471281 
{{resources.ReleaseDate}} 15-12-15
{{resources.Category}}
Sprog & kultur
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.BasketInfo}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Remove}}
{{resources.Quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.ContactInfo}}
{{resources.Name}}*  
{{resources.Address1}}*  
{{resources.Address2}}
 
{{resources.PostalCode}}*  
{{resources.City}}*  
{{resources.Email}}*  
{{resources.ConfirmEmail}}*    
{{resources.Country}}*  
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}1
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}
{{resources.Confirm}}
{{resources.ConfirmText}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{item.publicationInfo.title}}
{{resources.Quantity}}  {{item.quantity}}  á {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.subTotal}}
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}

{{resources.Basket}}

{{item.publicationInfo.title}}

{{resources.Free}} {{resources.PriceUnit}} {{item.publicationInfo.price}}
(x{{item.quantity}})
Total
{{resources.PriceUnit}} {{total}}