Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 


Som underviser ved Forsvarsakademiet kan du få støtte til forberedelse af din undervisning. Biblioteket tilbyder hjælp til at finde litteratur, opsætning af læselister, copyright, Urkund mm.

Nedenfor finder du vejledninger og guides du kan benytte i undervisningen eller som en del af din forberedelse.
Urkund er et værktøj til plagiat. Du kan få hjælp og vejledning til at benytte dette af Forsvarsakademiets bibliotek.
Kontakt Simon Papousek på e-mail: sipa@fak.dk  
 • Chicago Manual of Style - Referencestil
  Uanset om du er forsker eller under uddannelse, er formålet med referencer det samme; nemlig at give din læser mulighed for at identificere hvilke dele af din tekst der er dine egne meninger, og hvilke der er andres samt at give læseren mulighed for at genfinde dine kilder.
  Der findes utallige referencestile, som forslag til, hvorledes man kan stille informationerne om kilderne op på en forståelig og logisk måde. Forsvarsakademiet har besluttet sig for at bruge "The Chicago Manual of Style". Forsvarsakademiets bibliotek har udarbejdet en vejledning til stilen, som du finder her.
 • Zotero - Referenceværktøj
  Et referenceværktøj gør det nemt at organisere dine referencer. Det skaber overblik det materiale, du har indsamlet, og kilderne i dine tekster. Samtidigt gør værktøjet det nemmere at indsætte referencer i teksten og udarbejde litteraturlister.
  Forsvarsakademiets anbefaler Zotero; det er nemt, overskueligt og gratis. Samtidigt gør Zotero det på en enkel måde muligt at indsætte referencer efter ”The Chicago Manual of Style” både i teksten og i litteraturlisten, som systemet generer ud fra de referencer, der findes i teksten. Forsvarsakademiets bibliotek har udarbejdet en vejledning til Zotero, som du finder her.
 • Søgeguide
  Biblioteket har udarbejdet en vejledning til katalogen, som du finder her.

Biblioteket tilbyder forskellige kurser inden for informationskompetence. Kurserne er designet til studerende, undervisere og forskere tilknyttet Forsvarsakademiet.

 

 

 

Har I ikke mulighed for at komme til os? Skriv, så kommer vi til jer!

Kontakt Simon Papousek på e-mail sipa@fak.dk eller Maria Kolt på e-mail mkpe@fak.dk

 

Copyright

Ophavsret er en lov, der beskytter forskellige grupper af rettighedshavere. Det har en betydning for dig som ansat ved Forsvarsakademiet - særligt i forhold til hvordan tekster kopieres og deles med kollegaer og studerende.  

Læs mere om copyright her.