Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 


Forskningssekretariatet fungerer som støttefunktion til dekanen. Afdelingen udfører en bred palet af opgaver, der alle relaterer sig til forskning og udvikling (herunder forskerstøtte, ekstern finansiering og publicering). 

Få hjælp eller læs mere her.
 • Chicago Manual of Style - Referencestil
  Uanset om du er forsker eller under uddannelse, er formålet med referencer det samme; nemlig at give din læser mulighed for at identificere hvilke dele af din tekst, der er udtryk for dine egne meninger, og hvilke der er andres. Dertil giver det læseren mulighed for at genfinde dine kilder.
  Der findes utallige referencestile, som forslag til, hvorledes man kan stille informationerne om kilderne op på en forståelig og logisk måde. Forsvarsakademiet har besluttet sig for at bruge "The Chicago Manual of Style". Forsvarsakademiets bibliotek har udarbejdet en vejledning til stilen, som du finder her

  Chicago har desuden udarbejdet en Quick Guide, som du kan finde her.

 

 • Zotero - Referenceværktøj
  Et referenceværktøj gør det nemt at organisere dine referencer. Det skaber overblik over det materiale, du har indsamlet. Værktøjet gør det nemt at indsætte referencer i teksten og udarbejde litteraturlister.
  Forsvarsakademiet anbefaler Zotero; det er nemt, overskueligt og gratis. Forsvarsakademiets bibliotek har udarbejdet en vejledning til Zotero, som du finder her.

 

 • Søgeguide 
  Biblioteket har udarbejdet en vejledning til at søge i katalogen, som du finder her.

 

  Biblioteket tilbyder forskellige kurser indenfor informationskompetence. Kurserne er designet til studerende, undervisere og forskere tilknyttet Forsvarsakademiet.

   

  Har I ikke mulighed for at komme til os? Skriv, så kommer vi til jer!

  Kontakt Simon Papousek på e-mail sipa@fak.dk eller Maria Kolt på e-mail mkpe@fak.dk

  Forsvarsakademiet benytter den bibliometriske forskningsindikator (BFI) som ledelsesværktøj med det formål, at kunne måle produktionen og udviklingen af det forsknings- og udviklingsarbejde, som Forsvarsakademiet laver.

  Generelt følger Forsvarsakademiet de nationale retningslinjer, dog med enkelte afvigelser, som har til formål at honorere arbejde, der ses som relevante bidrag til Forsvarsakademiets forsknings- og udviklingsarbejde.

  For at ens publikation kan give BFI-point, skal den være registreret i Forsvarsakademiets Forskningsdatabase og være udgivet.

  Dertil skal publikationen være fagfællebedømt. Proceduren for fagfællebedømmelser af publikationer kan variere alt efter hvilket tidsskrift og forlag der udgives på. Det er vigtigt at sikre sig, at ens publikation bliver fagfællebedømt indenfor gældende retningslinjer, inden man udgiver, da dette har konsekvenser for Forsvarsakademiets interne tildeling af BFI-point.

  Læs mere om retningslinjer for Forsvarsakademiets bibliometriske forskningsindikator her.

  Hvis du har spørgsmål til Forsvarsakademiets bibliometriske forskningsindikator, kan du kontakte Maria Kolt Pedersen på mkpe@fak.dk eller +45 728 17323.

   

  Copyright

  Ophavsret er en lov, der beskytter forskellige grupper af rettighedshavere. Det har en betydning for dig som ansat ved Forsvarsakademiet - særligt i forhold til hvordan tekster kopieres og deles med kollegaer og studerende.  

  Læs mere om copyright her.

  Forsvarsakademiets forskningsdatabase

  Her finder du publikationer, aktiviteter, presseklip og forskningsprojekter fra Forsvarsakademiet.
  Se mere her.