Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Flyvevåbnets Officersskole på Svanemøllens Kaserne, København Ø
 

Flyvevåbnets Officersskole 

Flyvevåbnets Officersskole (FLOS) har siden 1951 uddannet officerer til flyvevåbnet. De studerende – kaldet kadetter – modtager undervisning i blandt andet fagene Militær Ledelse, Militær Strategi og Militære Operationer. Underviserne er en blanding af erfarne officerer og civile akademikere fra Forsvarsakademiet, hvor FLOS i dag er organisatorisk underlagt. De praktiske dele af uddannelsen foregår ved Flyvevåbnets enheder og for piloternes vedkommende i USA. Efter endt uddannelse udnævnes kadetterne til premierløjtnanter. 
 

FLOS videreuddanner også yngre officerer fra Flyvevåbnet, inden de udnævnes til kaptajner. FLOS er i dag beliggende på Svanemøllen Kaserne.


#kadetliv #værdatkæmpefor

Sidst opdateret 08-05-2018 - kl. 14:40

Våbenskjold

flyvevåbnets Officersskoles våbenskjold

Kontakt

Flyvevåbnets Officersskole
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Telefon +45 72 81 70 00
E-mail fak@fak.dk