Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Banner
 

Forsvarets Sprogskole  

Forsvarets Sprogskole (FSS) uddanner sprogofficerer i arabisk, dari og russisk og civile-militære tolke i arabisk med henblik på udsendelse i mission.

Forsvarets Sprogskole (FSS) ved Forsvarsakademiets udfører konkret følgende opgaver:

  • Uddanner sprogofficerer som officerer, tolke og kulturvejledere, aktuelt inden for sprogretningerne russisk, arabisk og dari. 
  • Uddanner i engelsk, med militært, professionsrettet fokus, på Forsvarsakademiets uddannelser.
  • Tester sprogniveauet hos forsvarets medarbejdere i forhold til NATO standarder. 
  • Formidler, rådgiver, underviser og oversætter, hvor vi har ekspertise til det.
  • Repræsenterer Forsvarsakademiet i relevante internationale fora og etablerer samarbejdsrelationer med relevante internationale samarbejdspartnere.
  • Uddanner, klargør og udsender forsvarets sprogofficerer og civil-militære tolke i mission.
  • Støtter forsvarets enheder, særligt inden for tolkebrug, kontaktfærdigheder, parlørbrug, kulturforståelse og rollespil/øvelsesstøtte.
  • Udvikler og administrerer sprogofficerskorpset og reserveentiteten for civil-militære tolke.Uddannelse

FSS uddanner sprogofficerer i arabisk, dari og russisk og civile-militære tolke i arabisk med henblik på udsendelse i mission. Vi optager normalt 30-45 kadetter på sprogofficersuddannelsen årligt i august måned, og to gange årligt gennemfører vi en 3 måneders uddannelse af civile-militære tolke efter behov. 

Ud over den faste bemanding på 24 medarbejdere (civile og militære) har FSS ansvaret for ca. 240 uddannede sprogofficer af reserven og ca. 30 civile-militære tolke, der kan udsendes i mission og/eller kan støtte den nationale opgaveløsning. Fx støtter FSS ofte forsvarets enheder inden for tolkebrug, kontaktfærdigheder, parlørbrug, kulturforståelse og rollespil/øvelsesstøtte. 

FSS sproglærere underviser endvidere i engelsk på Forsvarets officersuddannelser. Forsvarets Sprogtestcenter afholder sprogtest i henhold til NATO STANAG 6001 i engelsk og fransk og er Danmarks repræsentant i Nato’s Bureau for International Language Coordination (BILC).

Sidst opdateret 23-06-2020 - kl. 13:06

Mød os på Facebook