Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Banner
 

Institut for Sprog og Kultur  

Institut for Sprog og Kultur (ISK) er Forsvarets videncenter for fremmedsprog og militær operativ kultur. Vi uddanner Forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og kulturforståelse.

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) udfører konkret følgende opgaver:

  • Uddanner sprogofficerer som officerer, tolke og kulturvejledere, aktuelt inden for sprogretningerne russisk, arabisk og dari. 
  • Forsker, formidler og underviser i militær operativ kultur.
  • Uddanner i engelsk, med militært, professionsrettet fokus, på Forsvarsakademiets uddannelser.
  • Tester sprogniveauet hos forsvarets medarbejdere i forhold til NATO standarder. 
  • Formidler, rådgiver, underviser og oversætter, hvor vi har ekspertise til det.
  • Repræsenterer Forsvarsakademiet i relevante internationale fora og etablerer samarbejdsrelationer med relevante internationale samarbejdspartnere.
  • Uddanner, klargør og udsender forsvarets sprogofficerer og civil-militære tolke i mission.
  • Støtter forsvarets enheder, særligt inden for tolkebrug, kontaktfærdigheder, parlørbrug, kulturforståelse og rollespil/øvelsesstøtte.
  • Udvikler og administrerer sprogofficerskorpset og reserveentiteten for civil-militære tolke.Uddannelse

ISK uddanner sprogofficerer i arabisk, dari og russisk og civile-militære tolke i arabisk med henblik på udsendelse i mission. Vi optager normalt 30-45 kadetter på sprogofficersuddannelsen årligt i august måned, og to gange årligt gennemfører vi en 3 måneders uddannelse af civile-militære tolke efter behov. 

Ud over den faste bemanding på 26 medarbejdere (civile og militære) har ISK ansvaret for ca. 240 uddannede sprogofficer af reserven og ca. 30 civile-militære tolke, der kan udsendes i mission og/eller kan støtte den nationale opgaveløsning. Fx støtter ISK ofte forsvarets enheder inden for tolkebrug, kontaktfærdigheder, parlørbrug, kulturforståelse og rollespil/øvelsesstøtte.

ISK sproglærere underviser endvidere i engelsk på Forsvarets officersuddannelser. Forsvarets Sprogtestcenter afholder sprogtest i henhold til NATO STANAG 6001 i engelsk og fransk og er Danmarks repræsentant i Nato’s Bureau for International Language Coordination (BILC).

Forskning

ISK forskere genererer viden om kulturelle forhold i missionsområder, og hvordan denne viden kan anvendes i planlægningen og gennemførelsen af militære operationer. Instituttets forskere beskæftiger sig bl.a. med:

Hvordan kan kulturelle analyser integreres i den militære planlægningsproces? Denne forskning skal gennem udvikling af praktiske analyseværktøjer give den militære stab bedre mulighed for at integrere kultur i planlægning af militære operationer. Den militære stab skal herunder kunne vurdere, hvordan den militære operation påvirker og bliver påvirket af kulturelle forhold i missionsområdet.

Hvordan kan kulturforståelse og kommunikation anvendes til at opbygge tillidsfulde relationer mellem den individuelle soldat og lokale i missionsområdet? Denne forskning skal give den enkelte soldat mulighed for at kunne etablere, opbygge og gennemføre dialog med lokale, som kan danne grundlag for tillidsfuld interkulturel interaktion.

Sidst opdateret 06-11-2017 - kl. 15:42

RESSOURCER

Vi udbyder en række ressourcer, som kan rekvireres af militært personel. Find vores ressourcer her.

Se vores samling af relevante links her.