Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Center for Værnsfælles Operationer 

Center for Værnsfælles Operationer (CVO) er Forsvarsakademiets videns- og kompetencecenter inden for fagfeltet værnsfælles operationer på militærstrategisk og operativt niveau.

Centerets hovedopgaver er udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelser på MMS omfattende BASIC-, ADVANCED- og enkelte FLEX-moduler. Samtidig lægges der vægt på koordination og gennemførelse af professionsorienteret, anvendt forskning inden for fagområdet. I CVO prioriterer vi en tværfaglig og problemorienteret tilgang i vores forsknings- og studieudviklingsarbejde.  

CVO bidrager desuden med rådgivning og information til såvel interne som eksterne militære og civile myndigheder. Centeret er sammensat af civile og militære akademikere samt officerer fra alle værn med en bred operativ baggrund.
Sidst opdateret 29-06-2018 - kl. 16:10